NIEUW

De bedrijfsjurist als legal business partner

De bedrijfsjurist als legal business partner

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

VOELT U ZICH NOG COMFORTABEL IN UW JOB ALS BEDRIJFSJURIST …

Uw rol als bedrijfsjurist verandert snel. Van technisch expert – wiens advies gevraagd wordt als het burning platform reeds hevig brandt – groeit u tot een legal business partner die proactief brandhaarden detecteert, signaleert en elimineert. Uw technische expertise blijft een must in uw nieuwe rol, dat is evident. Maar nieuwe skills dringen zich op. Want u neemt steeds vaker de rol van adviseur en coach van uw (top-) management op zich. En hiertoe moet u de cijfers achter het verhaal kennen, moet u kunnen meedenken over strategie en uw advies verkocht krijgen aan uw management en alle andere stakeholders. Deze nieuwe rol van de bedrijfsjurist verplaatst zich dan ook steeds meer naar die van legal business partner in plaats van die van louter technisch expert.

VAN BACKOFFICE NAAR FRONTOFFICE: WAT VERWACHT UW MANAGEMENT VAN U

Dat u technisch onderlegd bent, is niet langer een vereiste maar een evidentie. Dat u niet alleen de taal van de wet, maar vooral de taal van uw bedrijf én uw management spreekt, is echter niet zo voor de hand liggend. Traditioneel maakt u complexe en dikke rapporten over nog complexere zaken. U beschermt uw organisatie tegen juridische conflicten met eigen mensen, leveranciers, klanten, concurrenten, overheden, … U analyseert contracten, zowel arbeids- als commerciële contracten, u begeleidt uw management bij overnames, partnerships of fusies, u adviseert bij crisissen en conflicten, …

Tot nu toe positioneert u zich als bedrijfsjurist nog onvoldoende als actieve business partner in uw onderneming. U geeft veelal juridische adviezen op aanvraag en initiatief van de interne klant. En u wordt door collega’s vaak pas op het laatste moment bij een bedrijfsactiviteit betrokken. Of soms helemaal niet. Met alle gevolgen van dien. Zoals mogelijke ‘bleeders’, frustraties bij juridische zaken of het laten liggen van commerciële opportuniteiten.

DE PRO- ACTIEVE LEGAL BUSINESS PARTNER ALS ADVISEUR

De resultaten van het legal business partnership zijn voelbaar én meetbaar. Niet alleen vergroot u uw persoonlijk leiderschap en uw impact in de organisatie, maar bovendien wordt naar u geluisterd en navenant geageerd.

Wanneer u zich als bedrijfsjurist manifesteert als proactieve business partner, levert dat de volgende directe resultaten op:

 • Toename van uw impact en de legal awareness in uw organisatie, waardoor u de kans op juridische claims en afbreuk van uw imago verkleint.
 • Betere business deals doordat u als bedrijfsjurist eerder betrokken bent bij het proces.
 • Optimaal inzicht in de financiële impact van deals en contracten.
 •  Problemen voorkomen (lees 'procedures' in plaats van oplossen.
 • Verkorte doorlooptijd van contracten en adviestrajecten door begrip bij uw interne klant.
 • Correct opvolgen van begrepen juridisch advies door optimale invulling van uw rol als adviseur.

Daarom organiseert het IFBD deze unieke masterclass, waarbij u als bedrijfsjurist meegenomen wordt in uw rol als adviseur en overtuiger. Alleen zo wordt u een échte business partner.

REKENEN, ADVISEREN, ONDERHANDELEN, PRESENTEREN, OVERTUIGEN EN SCHRIJVEN: DE ZES BASISSKILLS VOOR ELKE BEDRIJFSJURIST

Deze opleiding bezorgt u die kennis en vaardigheden zodat u groeit naar een echte legal business partner. Niet alleen leert u wat u zelf moet doen, maar ook hoe uw organisatie u daarbij moet ondersteunen.

U leert:

 • Adviseren: hoe neemt u de rol van intern expert op bij juridische conflicten en adviestrajecten?
 • Onderhandelen: hoe onderhandelt u als bedrijfsjurist met externe partijen?
 • Rekenen: hoe denkt u als ondernemer ook al bent u jurist en welke basis financiële elementen zijn essentieel bij complexe dossiers (overnames, banken, investeringen, outsourcing, contracten, ...)?
 • Schrijven: hoe vertaalt u complexe juridische rapporten naar een duidelijk A4'tje in management speak?
 • Presenteren: hoe presenteert u uw complexe adviesopdrachten aan uw top management?
 • Overtuigen: hoe haalt u gelijk zonder uw gesprekspartner met wetteksten en juridische haarkloverij dood te kloppen?

CERTIFICATIE TRAINING: NO FREE LUNCH

Deze training is zoveel meer dan een ‘lunch inbegrepen’ concept. U moet zelf aan de slag. Na elke dag krijgt u van uw trainer een concrete opdracht om het geleerde ook toe te passen binnen uw eigen bedrijfsomgeving. Hierdoor bent u in staat om na deze verkorte Masterclass, uw rol als legal business partner écht vorm te geven. Uw certificaat is dan ook meer dan een aanwezigheidsattest, maar het resultaat van 6 dagen hard werken. 

Kostprijs

€ 3.335 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info