Beter beslissen

Beter beslissen

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

DURFT U NOG TE BESLISSEN?

Als manager neemt de druk steeds toe. Niet alleen moet u beter, sneller en efficiënter werken, maar verkeerde beslissingen worden vandaag – meer dan ooit – direct afgestraft. En toch moet u beslissingen nemen … Elke dag opnieuw.

Daarom organiseert het Institute for Business Development deze unieke workshop ‘Beter Beslissen’. Op één dag tijd leert u hoe u besluitvormingsprocessen kunt sturen, krijgt u inzicht in processen van rationele besluitvorming en groepsbeslissingen, leert u hoe u intuïtieve beslissingen kunt objectiveren en hoe u diverse besluitvormingsmodellen toepast in uw eigen werkomgeving. U leert bovendien ook hoe u bronnen van weerstand en conflicten identificeert maar ook countert. U leert uw eigen sterktes en zwaktes en leert uit de ervaring van uw collega-deelnemers.

MAAR HOE BESLIST U IN HET ECHTE LEVEN?

Maar met modellen alleen, bent u nog geen betere beslisser. Daarom wordt tijdens deze unieke workshop het geleerde direct vertaald naar de praktijk. Aan de hand van real life voorbeelden, herkenbare oefeningen en concrete actieplannen leert u hoe u in een continu veranderende business omgeving beslissingen neemt, wat de consequenties van deze beslissingen zijn en hoe u deze hard kunt maken. Als afsluiting van de dag wordt het geleerde verankerd naar uw persoon én uw organisatie.

BESLUITVORMING ALS CRUCIALE MANAGEMENTVAARDIGHEID VOOR LEIDERS

Iedere manager neemt beslissingen. Soms zijn dat risicovolle beslissingen, al te vaak gebaseerd op gebrekkige informatie en onder grote tijdsdruk. Soms kunt u uw beslissingen onderbouwen en staven. Soms beslist u louter intuïtief. Besluitvorming is vandaag een essentiële managementvaardigheid die helaas maar al te vaak verwaarloosd wordt.

KRITISCH MAAR KRACHTDADIG BESLISSEN

Deze training ‘Beter Beslissen’ vergroot uw kritisch denkvermogen en leert u – deels door conceptuele modellen van besluitvorming maar vooral door een realistische vertaling naar uw werkomgeving – hoe u valkuilen bij besluitvorming kunt herkennen en vermijden.  

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info