UNIEK COLLEGE !

Het brein van de manager - college 3: het maakbare brein

Het brein van de manager - college 3: het maakbare brein

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Een unieke en inspirerende reeks van 6 middagsessies over het menselijk gedrag, gebracht door échte experts, wetenschappelijk onderbouwd maar vooral toegankelijk gebracht.

COLLEGE 3: HET MAAKBARE BREIN

In deze interactieve training laat Prof. dr. Sitskoorn u ervaren welke krachten uw gedrag en dat van de mensen om u heen sturen. U leert hoe sociaal en a-sociaal gedrag stevig verankerd zijn in ons brein.  Via prikkelende dilemma’s wordt u duidelijk hoe materiële en immateriële zaken specifieke delen van ons brein prikkelen en ons zo motiveren tot bepaald gedrag, bepaalde gevoelens en bepaalde wensen. En vooral hoe u deze krachten kunt gebruiken om anderen te beïnvloeden. Gelukkig blijken er ook plezierige tegenkrachten in ons brein te bestaan die ons sturen naar pro-sociaal gedrag en wijsheid. Ook onderwerpen als …  Wat is bepalend voor succes? Hoe ontwikkel je creativiteit? en Hoe verhoog je de plasticiteit van je hersenen passeren de revue. De training zal u verrassende inzichten verschaffen die u inspireren tot gebruik in de praktijk, doorzetten van verandering en het verder ontplooien van ontwikkeling.

Kostprijs

€ 495 excl. BTW

Deze sessie maakt deel uit van een unieke en inspirerende reeks van 6 middagcolleges. Naar eigen keuze kan u één of meerdere colleges volgen. U betaalt voor 2 namiddagcolleges 895,- €, voor 3 namiddagcolleges 1.295,- €, voor 4 namiddagcolleges 1.695,- €, voor 5 namiddagcolleges 1.995,- € en voor alle 6 namiddagcolleges 2.195,- €. Prijzen telkens exclusief BTW.

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info