NIEUW

Data visualisatie

Data visualisatie

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

VAN DATA NAAR KENNIS

De hoeveelheid aan informatie die dagelijks op ons afkomt, is gigantisch. In tijden van ‘big data’ hebben wij dan ook geen nood aan nog meer informatie, input of cijfers … Het is onze uitdaging te zoeken naar relevante, kwalitatieve en bruikbare informatie die wij snel en gericht kunnen raadplegen en gebruiken in onze besluitvorming. Datavisualisatie (en het bijhorende infographics) is hierbij een onmisbaar hulpmiddel …

ONS BREIN WORDT TE KLEIN …

Want ons brein is gewoon niet in staat de enorme hoeveelheid data die op ons afkomt, functioneel te verwerken. Dit betekent dat managers elke dag opnieuw beslissingen nemen zonder échte kennis van alle informatie, vaak diep verborgen in bedrijfsgegevens. Datavisualisatie helpt u de relevante data op een visuele manier snel te onderzoeken en te analyseren. Het is een onmisbaar strategisch hulpmiddel, ontworpen voor iedereen (zowel beïnvloeders, beslissers als gebruikers) die inzicht en inzage wil krijgen in data.  

HERKEN PATRONEN EN NEEM DE JUISTE BESLISSINGEN 

Data visualisatie of de visuele, interactieve en vaak grafische weergave van data ongeacht omvang, type (gestructureerd of ongestructureerd) of origine, helpt professionals om het niet zichtbare, zichtbaar te maken. Want dankzij data visualisatie kunnen bij grote data volumes (big data) of bij complexe data (financiële of marketing data) patronen snel en gemakkelijk worden herkend. Datavisualisatie vertaalt immers informatie op een universeel begrijpbare manier en maakt het mogelijk om snel, eenvoudig én duidelijk ideeën te delen met anderen. Zo worden beslissingen genomen op basis van volledige informatiesets.  

Datavisualisatie is dé manier om snel inzicht in data te krijgen door middel van visualisering, robuuste rapportage en flexibele uitwisseling van informatie. Het is een unieke manier om het verhaal achter uw data te presenteren, te laten begrijpen en zo tot leven te brengen. De toepassingen zijn legio: van zinvolle financiële rapporten, over marketing trends en analyse, productiecijfers, consumentengedrag tot management presentaties.  

DE PERFECTE GRAFIEK 

In deze workshop leert u de perfecte grafiek te maken, die grafiek die de lezer uitnodigt tot het ondernemen van de juiste actie. Ook als de lezer geen data background heeft en zeker als het een actie is die hij liever niet onderneemt. Om de Perfecte Grafiek te kunnen maken verzamelde onze trainer inzichten vanuit diverse vakgebieden en combineerde hij deze tot een hoogst effectieve methode om data te visualiseren en te communiceren. Of het nu gaat om grafieken of tabellen, voor dashboards (boordtabellen), rapportages, presentaties en infographics. Deze training bevindt zich op het snijvlak van data analyse, communicatie en user experience. Met elementen van psychologie, design en storytelling.

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info