NIEUW

Fast & slow movers binnen de supply chain

Fast & slow movers binnen de supply chain

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

FAST VERSUS SLOW MOVERS: HET LOGISTIEKE VRAAGSTUK

Iedere logistieke keten wordt gekenmerkt door diverse snelheden. Sommige producten worden dagelijks aan de klant geleverd, andere slechts enkele malen of éénmaal per jaar. Bovendien neemt de levensduur van producten steeds af, breiden assortimenten uit en volgen productlanceringen elkaar steeds sneller op. Dit alles zorgt echter voor drastische problemen binnen uw supply chain. U moet immers – bij het plannen en invullen van de logistieke noden en kosten -  rekening houden met tal van verschillende snelheden. Wat u echter ten alle prijze moet vermijden is dat parallel met uw basisketen, diverse ‘spookketens’ lopen. Op deze wijze komen logistieke kosten en service levels immers zwaar onder druk te staan. Gedurende deze dag verneemt u van onze docent Jan De Kimpe, hoe u binnen uw keten fast movers, medium movers en slow movers integreert.

INTEGRATIE VAN VERSCHILLENDE SNELHEDEN BINNEN  VOORRAADBEHEER EN MAGAZIJN BEHEER 

De eerste gevolgen van de verschillende Supply Chain snelheden, vindt u terug binnen het voorraadbeheer en magazijnbeheer. Het in stock houden van minder gevraagde artikelen kan een strategische keuze zijn, maar heeft een directe impact op uw voorraad-kost. Bovendien worden de eisen -  gesteld aan de inrichting van het DC - mee bepaald door de snelheid van uw artikelen. In deze beide modules neemt Jan De Kimpe u mee doorheen de specifieke uitdagingen van fast en slow movers binnen het DC.

HET DISTRIBUTIE NETWERK ALS BOTTLE NECK

Maar niet alleen uw interne logistiek moet worden afgestemd op de fast en slow movers. Ook uw distributie netwerk vraagt specifieke aanpassingen. Kiest u voor een centrale of decentrale locatie van uw voorraden? Kiest u voor een regionaal, nationaal of Europees niveau van opslag en beheer? En wat met hubs en spoke systemen? Dit alles beïnvloedt opnieuw drastisch de lead times, de service voorwaarden en de kosten inherent aan deze keuzes.

(HER-)BEVOORRADING OF REPLENISHMENT VAN UW FAST & SLOW MOVERS

Het (her-)bevoorraden van uw keten is dé cruciale vraag bij het integreren van slow en fast movers binnen uw logistieke keten. In functie van de snelheid van rotatie van uw producten, moet u immers strategische bevoorradingskeuzes maken.  Verkeerde opties leiden immers tot ontevreden klanten, hoge kosten en onbeschikbaarheid van producten.  

WAT MAAKT DIT PROGRAMMA UNIEK?

Ook uw logistieke keten wordt gekenmerkt door diverse snelheden. De rotatie van uw producten binnen uw keten, vraagt een specifieke benadering. Het is immers uw opdracht als Logistiek Manager om te garanderen dat uw producten binnen vooropgestelde termijnen én aan een economisch verantwoorde kost bij uw klanten geleverd kunnen worden. Hiertoe heeft u strategisch inzicht nodig in de specifieke eisen gesteld aan fast én slow movers. Dit is net wat dit programma u biedt …

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info