NIEUW

De kracht van werkplekleren

De kracht van werkplekleren

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

WERKPLEK WORDT LEEROMGEVING …

Werplekleren is niet nieuw, maar de aandacht ervoor is sterk gestegen door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van onze kenniseconomie. Organisaties proberen het competentieniveau van de medewerkers beter af te stemmen op de steeds sneller veranderende omstandigheden en verwachtingen van de arbeidsmarkt. Een leven lang leren wordt steeds belangrijker.  Meer zelfs, levenslang leren is noodzakelijk geworden.

EN LEEROMGEVING IS WERKPLEK 

Met werkplekleren bedoelen we een actief en constructief leerproces, dat steunt op ervaring en dat plaatsvindt in de echte arbeidssituatie met de werkelijke uitdagingen van de (toekomstige) arbeidspraktijk als leerobject. Werkplekleren neemt vele vormen, maar meestal is het leren ‘informeel’ en ‘op basis van ervaring’. Het vormt op deze manier een vaak afdoend antwoord op de traditionele formele leervormen.  

FORMALISEER HET INFORMELE LEREN

Maar hoe formaliseer je dit informele leren? Hoe zorg je dat zelfsturing en werkplekleren hand in hand gaan? Want Leren op de werkplek (in welke vorm dan ook) rendeert pas als het is ingebed in een doordacht opleidingsbeleid, als het past binnen de leercultuur van het bedrijf en een breed draagvlak heeft bij werknemers en hun vertegenwoordigers. Alleen dan kan leren op de werkplek, net als formele opleidingen, bijdragen tot het levenslang leren van werknemers. 

VERGROOT HET LEERVERMOGEN VAN INDIVIDU, TEAM EN ORGANISATIE

Informeel leren is niet alleen uitermate waardevol voor de individuele medewerker, maar draagt structureel bij tot het creëren van een lerende organisatie. Leren is immers geen individueel gebeuren, maar gebeurt in groep of collectief. Mensen leren immers door ervaringen te delen, voort te bouwen op wat anderen hebben geleerd en ervaren, door samen problemen op te lossen en uitdagingen aan te pakken.  

DE LIJN MANAGER WORDT TRAINER

Er moet steeds met minder mensen meer worden gedaan. Dit betekent niet dat we harder moeten werken … wel dat we anders moeten werken. Of beter, anders moeten samenwerken. Werken en leren gaat hand in hand en de rol van de lijnmanager is cruciaal hierbij: het ontwikkelen van talenten, coachen van medewerkers en stimuleren van het leren, … maakt essentieel deel uit van de taak en de opdracht van de leidinggevende.

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info