NIEUW

Politieke debatvaardigheden

Politieke debatvaardigheden

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

DEBATTEREN IS MEER DAN EEN VERHIT GESPREK TUSSEN 2 MENSEN OF PARTIJEN

Een politiek debat is helaas veelal een verhit gesprek waarbij twee mensen tegen elkaar praten en vooral naar zichzelf luisteren. Argumenten en replieken zijn zelden gefundeerd en besluitvorming is vaak verder weg na het debat dan voor het debat … En dat moet anders … 

IN DE POLITIEK IS HET DEBAT HET BESTE WAPEN

In elke administratie, overheid, gemeente- of provincieraad wordt gedebatteerd. Of het nu om het aannemen van een motie, het duiden van een antwoord van het college of het verdedigen van een wetsvoorstel gaat, het debat moet gevoerd worden. Sommige debatten zijn openbaar, andere zijn georganiseerd met de burger, nog anderen vinden plaats achter gesloten deuren. Maar met elk debat besluit de raad over zaken die de burger aangaan.  

AUTHENTIEK DEBATTEREN IS EEN MUST

Standpunten (zowel economisch, sociaal als politiek) worden onderbouwd en moeten authentiek, geloofwaardig en overtuigend worden gebracht. Maar ook het weerleggen, tegenargumentteren en analyseren van het betoog van de opponent is een structureel onderdeel van elk debat. Goede (gemeente-) raadsleden zijn in staat om iedereen uit te leggen waarom hun idee nu het allerbeste is voor de gemeente, de provincie, de gewesten en haar burgers en waarom het idee van de tegenpartij maar niks is.  

DEBATTEREN MET KENNIS VAN ZAKEN

Als ambtenaar, politicus, verkozene of raadslid moet u elk debat aangaan maar met kennis van zaken. En dit is net wat deze workshop u leert. Daarom stelt het IFBD deze unieke workshop voor: ‘Politieke Debatvaardigheden’. Onze trainer, Sharon Kroes, is dé expert ter zake. Als Wereldkampioen debatteren beheerst hij als geen ander de kunst van het debat. Maar bovendien kent hij het proces van besluitvorming in de politiek door en door. Hij trainde reeds vele honderden raadsleden in België en Nederland in het voeren een kraakhelder, weloverwogen, overtuigend en authentiek debat.  

GEEN RETORIEK MAAR REPLIEK

U leert hoe u een betoog opbouwt en structureert, hoe u uw argumenten selecteert en vormgeeft, hoe u uw oppositie van repliek dient zonder zich te verliezen in retoriek of zonder de eigen stijl te verloochenen. Authenticeit staat hier centraal. Immers, de meest overtuigende politici zijn de meest authentieke politici.  

INSTINKERS EN MANIPULATOREN

Als deelnemer speelt uzelf de hoofdrol in een prikkelende simulatie van een echt debat in de schoot van de overheid, gemeente of provincie. Daarin komen in een realistische setting alle facetten van een goed debat langs. Met typische ‘instinkers’, manipulatoren, rattengedrag, verrassende wendingen en lokale gebruiken komen alle relevante procedures en technieken voorbij en leggen we de basis voor betere debatten.

INCLUSIEF: 6 weken lang online oefenen en verankeren!

Na afloop van deze workshop krijgt u als bonus elke week (gedurende 6 weken) - een korte e-learning module waarin u de cruciale hoofdstukken van de workshop herhaalt zodat u de kennis kunt verankeren. Deze wekelijkse shot inspiratie gekoppeld aan herhaling van theorie, praktische tips en concrete opdrachten garandeert instant resultaat!

Kostprijs

€ 599 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info