NIEUW

Stel de juiste vraag!

Stel de juiste vraag!

Het boek ‘Wat is de vraag?’ biedt een praktische methode met krachtige tools die je helpen om een goed marktonderzoek op te zetten. ‘Goed’ marktonderzoek is onderzoek dat daadwerkelijk gebruikt kan worden als fundament voor (marketing)beslissingen. De methode laat zien hoe een gedegen probleemanalyse vooraf het verschil maakt tussen bruikbaar onderzoek en overbodig onderzoek. De methode is ontwikkeld door Erik de Kort en Durk Bosma. 

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

EEN GOEDE PROBLEEM ANALYSE IS HET HALVE ANTWOORD OP JE PROBLEEM

Jouw klanten kunnen kiezen uit een breed en divers aanbod. Bij hun keuze speelt prijs een rol, maar ook tal van andere factoren zoals kwaliteit, innovatie, variatie, snelheid, … Als marketing manager moet je weten hoe je je klanten tevreden maakt. En hier heb je (markt- en klanten-) data voor nodig … Het aanbod aan beschikbare (marketing)informatie is echter gigantisch toegenomen. Het nemen van beslissingen over hoe u uw product of dienst het beste op de markt brengt, is nog nooit zo belangrijk geweest. En zo moeilijk … Maar wat moet u nu écht weten?

HOE VERZAMELT U RELEVANTE DATA EN WAT DOET U ER MEE

Het verzamelen en analyseren van die data relevant voor uw organisatie, ligt vaak in de handen van een ‘intelligence-afdeling’ bestaande uit interne of externe (markt)onderzoekers. Zij onderzoeken de markt. Maar wat is goed marktonderzoek? Welke informatie is onontbeerlijk bij het nemen van de juiste beslissingen? En waarom levert dit marktonderzoek zo vaak een antwoord op de verkeerde vragen?

WAAROM LEVERT MARKTONDERZOEK ZO WEINIG OP?

Er bestaat een kloof tussen de marketeer en de onderzoeker. De marketeer denkt vanuit de beslissing die hij of zij wil nemen, de onderzoeker denkt vanuit de data. Het gevolg is dat veel marktonderzoek – ondanks het feit dat het goed is uitgevoerd – slechts in beperkte mate bijdraagt tot het nemen van de optimale beslissing.

STEL DE JUISTE VRAGEN 

De sleutel voor het overbruggen van de kloof tussen marketeer en onderzoeker, zit in het formuleren van de juiste onderzoeksvragen of het traceren van die informatie die ontbreekt om een goede beslissing te kunnen nemen. De analyse van het management vraagstuk -  de probleemanalyse -  brengt de juiste onderzoeksvragen aan het licht en geeft richtlijnen over hoe deze te beantwoorden. Want een goed geformuleerd probleem, is al de helft van de oplossing …

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info