Facility management

Facility management

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Traditioneel beschouwen directie en aandeelhouders bedrijfsgebouwen als een noodzakelijk kwaad dat substantieel bijdraagt tot de overhead van de organisatie. En toch moet huisvesting, gebouwenbeheer of Facility Management meer en meer gezien worden als een strategische bouwsteen van iedere organisatie. Niet alleen kan huisvesting actief worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te halen, maar kunnen door een doordachte en proactieve aanpak ervan drastische kostenbesparingen en efficiëntieverhogingen worden gerealiseerd.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Daarom organiseert het IFBD deze unieke studiedag: ‘Efficiënt Gebouwenbeheer’. Op één dag tijd neemt uw trainer u mee doorheen de noodzakelijke bouwstenen van een efficiënt Facility Management Business Plan. U leert hoe u binnen uw organisatie de krijtlijnen uittekent voor een doordacht gebouwenbeheer. Vertrekkende vanuit de strategie van de onderneming, moet u in staat zijn de bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar uw opdracht. Uw opdracht blijft immers waarde creëren voor uw organisatie. En hoewel budgetteren en kostenbesparing centraal blijven staan binnen uw opdracht, moet u dit op een doordachte wijze doen, rekening houdend met de productiviteit van uw medewerkers.

LEERMETHODIEK

Gedurende deze dag neemt onze docent u mee doorheen de diverse uitdagingen binnen uw job. U verneemt de diverse bouwstenen van een doelgericht Facility Management Business Plan. Het beheren en beheersen van de kost en opstellen van een FM-budget en FM-service level blijven de eeuwige knelpunten. Aan de hand van cruciale performantie-indicatoren, leert u hoe u de kost én service onder controle krijgt én houdt. Deze workshop vertrekt allereerst vanuit de praktijk. Aan de hand van concrete real-life voorbeelden en cases verneemt u hoe u binnen uw organisatie uw gebouwenbeheer of Facility Management verder kunt optimaliseren. Deze studiedag is dan ook een must voor ieder Technisch Manager, verantwoordelijk voor het beheer van de operaties én het budget van de bedrijfsgebouwen.

Kostprijs

€ 1295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info