Leiding geven aan arbeiders

Leiding geven aan arbeiders

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Als leidinggevende stuurt u een ploeg arbeiders aan. Zonder twijfel bent u technisch onderlegd, beheerst u de processen en werkt u conform procedures en afgesproken systemen. En toch behaalt u met uw team niet steeds de optimale en verwachte output. Uw rol als leidinggevende – vaak gekneld tussen vloer en management – is er echter de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Niet alleen moet u de krijtlijnen van het strategisch beleid vertalen naar uw mensen toe, maar evenzeer uw ploeg gemotiveerd aan de slag houden. En ook hier neemt de druk toe: verdere automatisering, nieuwe processen, verhoogde kwaliteits- en veiligheidsnormen, toenemende werkdruk, nakende reorganisaties met ontslagen, … Kortom, met uw technische bagage alleen redt u niet meer. Vandaag bent u een coach. U informeert en motiveert. U lost conflicten op. U beïnvloedt én overtuigt … Kortom, u geeft op een verantwoorde wijze leiding aan uw arbeiders.

MAAR WAT LEERT U CONCREET?

  • vertalen van de strategie naar de vloer
  • omgaan met verandering of reorganisatie
  • optimaal benutten van de mogelijkheden van uw mensen
  • wie bent u al leidinggevende: sterktes en zwaktes
  • ontmijnen van conflicten, weerstand, kritiek, klachten, …
  • brengen van moeilijke boodschappen
  • basis van evaluatie & functionering
  • feedback geven en krijgen
  • houden van doelgerichte meetings
  • opdrachten aanvaardbaar overbrengen

LEERMETHODIEK

Aan de hand van concrete cases, oefeningen en discussie-momenten (vb. nieuwe veiligheidsprocedures, leiding geven aan oud collega’s, omgaan met reorganisaties, …) leert u hoe u als leidinggevende uw ploeg arbeiders verder blijft motiveren.

Training erkend door FOD Volksgezondheid (Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) voor het functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen.

Een eerdere deelnemer evalueerde als volgt:

'Behoud deze opleiding! Ze heeft me veel bijgeleerd! Chapeau!'
Bernard Michiels - Verantwoordelijke Atelier - Van Cronenburg Architectural Hardware

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info