Arbeidsveiligheid - preventie & aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen

Arbeidsveiligheid - preventie & aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Tijdens deze uitermate praktijkgerichte workshop worden zowel de operationele, als de juridische verplichtingen welke een onderneming omtrent arbeidsveiligheid moet respecteren, bekeken. Ondanks een strikt preventiebeleid zijn calamiteiten niet steeds te vermijden. Reden te meer om stil te staan bij de concrete juridische verplichtingen en uitdagingen binnen het mijnenveld van arbeidsveiligheid. U krijgt de basis van het preventiebeleid, gezien vanuit het standpunt van de operationele directie. Veronachtzaming van deze veplichtingen heeft immers verstrekkende gevolgen.

Hoe professioneel een preventiebeleid ook moge zijn, ooit loopt het verkeerd. En voor vele ondernemingen (én directies) begint dan de echte nachtmerrie. Aan de hand van reële jurisprudentie tonen onze docenten aan welke risico's u als management loopt bij zware arbeidsongevallen.

Op het einde van deze dag heeft u als management of voor uw management een concreet draaiboek uitgewerkt,  waarmee u morgen aan de slag kunt om het veiligheidsbeleid binnen uw organisatie te optimaliseren. 

LEERMETHODIEK

Aan de hand van een concrete life-situatie van een fictieve firma leert u - stap voor stap - wat de management-verantwoordelijkheden & aansprakelijkheden zijn. Hoe kan uw organisatie zich preventief hierop voorbereiden? Hoe dient uw organisatie te reageren bij een eventuele calamiteit?

ACTUEEL THEMA

Cijfers van het "Fonds voor Arbeidsongevallen" tonen aan dat jaarlijks nog steeds een groot aantal arbeidsongevallen gebeuren binnen onze bedrijven. Vanuit de overheid worden dan ook steeds meer eisen gesteld rond het preventiebeleid. Tal van juridische verplichtingen moeten worden gerespecteerd. Reden te meer om goed op de hoogte te zijn van de diverse verantwoordelijkheden.

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info