HR analytics

HR analytics

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

BELANG VAN EEN STRATEGISCH HRM

Het aantal HR-Managers dat zetelt in directiecomités is de laatste vijf jaar niet toegenomen. Dit staat in schril contrast met de inspanning ondernomen door diezelfde HR managers om hun rol als business partner verder inhoud te geven. En toch loochent niemand de waarde die een gefundeerde HR-strategie creëert voor een organisatie. Zeker in tijden van economische en sociale onzekerheid.

UW ROL ALS BUSINESS PARTNER

Maar hoe geeft u uw rol als business partner vorm? KPI’s spelen binnen het uitbouwen en bevestigen van het business partnership zonder meer een cruciale rol. En hoewel vele organisaties wel HR-KPI’s gebruiken (verzuim, retentie, training, kost per werknemer, …) gaan weinig organisaties verder dan het registreren en rapporteren van deze KPI’s. Velen gebruiken informatieve indicatoren, slechts weinigen hanteren impact-predictieve indicatoren.

KPI’s EN HR-BESLUITVORMINGSPROCESSEN

Deze workshop toont aan dat HR alleen waarde kan creëren door een meer analytische aanpak van de HR-besluitvormingsprocessen. Hoe kunt u (welke) impact voorspellen van HR-initiatieven? Welke zijn de HR-indicatoren waardoor bedrijven die duurzaam groeien het échte verschil maken? Kunnen we technieken uit het “operations management” toepassen op het vorm geven van staffing, het ontwikkelen van capabiliteit, het prestatiemanagement en de ontwikkeling van een cultuur? Jan De Visch – uw trainer – illustreert aan de hand van vele inspirerende voorbeelden welke alternatieven HR-departementen in duurzaam groeiende bedrijven hebben ontwikkeld. U krijgt een duidelijk proces om HR analytics te integreren in business strategie besprekingen.

DOELGERICHT PROGRAMMA 

Deze workshop dompelt u onder in een HR-key performance kader zodat u uw business partner rol nog beter kunt waarmaken. De besproken indicatoren bestrijken de vier kerndomeinen uit de Human Capital benadering, nl. de vormgeving van uw personeelsbestand, performance management, capabiliteits-ontwikkeling en cultuur/gezondheid. Via cases en onderzoeksmateriaal wordt dieper ingegaan op het verschil tussen voorspellende -, huidige - en achterblijvende indicatoren (leading, current and lagging indicators). Zo geeft u duurzame groei vorm. Zo vertaalt u HR Analytics in prioriteitenstelling én concrete actieplanning.

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info