Het managen van overhead

Het managen van overhead

"Veel ondernemingen (of andersoortige organisaties) beschikken niet over een goed overzicht van overhead en overheadkosten. Tal van ondernemers begrijpen niet wat onder overhead wordt verstaan. Wij brengen in beeld hoe de eigen overhead zich verhoudt tot die van vergelijkbare bedrijven en sectoren."

Mark Huijben