Leiding geven op afstand - IFBD
Leiding geven op afstand

Leiding geven op afstand

  • U leert individuele én teamdoelstellingen outputgericht te formuleren én op te volgen.
  • U leert feedback te geven op afstand, om te gaan met conflicten en kennis te delen bij virtuele teams.
  • U leert hoe u van een groep een hecht team maakt, ook al zit niet iedereen bij u op kantoor. 

LEIDINGGEVEN OP AFSTAND … VERTROUWEN & CONTROLEREN

Steeds meer mensen werken elders: thuis, onderweg of bij de klant. Maar hoe geeft u leiding aan mensen die u zelden ziet? Hoe weet u dat uw thuiswerkers met de juiste dingen bezig zijn? Hoe coacht u mensen vanop afstand? Hoe motiveert u virtuele teams? En heeft iedereen wel de doelstellingen begrepen? 

Hoewel de technologie perfect toelaat uw kenniswerkers vanop eender welke locatie aan te sturen, blijft het voor u als leidinggevende lastig. U zoekt de juiste balans tussen vertrouwen & loslaten én controle & bijsturing. Want uw virtuele medewerkers moeten hun doelstellingen realiseren, zowel als individu maar ook als lid van uw team.  Iedereen – zowel de kantoor mus als de vrije vogel – moet actief betrokken zijn én blijven bij het realiseren van de door u gestelde doelen.  

STUREN OP AANWEZIGHEID IS NIET LANGER AAN DE ORDE. 

Goed teamwerk realiseren binnen eenzelfde fysieke locatie is reeds een uitdaging. Wanneer mensen echter niet op eenzelfde werkplek zitten, wordt teamwerk nog een stuk complexer. Niet alleen moet u anders leiding geven, maar ook de besluitvorming verloopt anders. Vertrouwen krijgt een nieuwe dimensie en u moet op een andere manier communiceren. Het opvolgen wordt moeilijker, net als het bijsturen. Doelstellingen kunnen mis begrepen worden. Demotivatie en conflicten kunnen escaleren zonder dat u er erg in hebt. Kortom, leiding geven aan een virtueel team vereist fundamenteel andere management vaardigheden. 

DE KNELPUNTEN BIJ FLEXIBELE ARBEID

Het ontbreken van face-to-face interactie, conflicten tussen prioriteiten, elektronische of telefonische communicatie lijnen, halve informatie, onduidelijke opdrachten, gebrekkige rapportage, … Dit alles belemmert de effectiviteit binnen leidinggeven en coachen op afstand. Sommige teamleden klagen over isolatie, e-mails verdwijnen in een zwart gat, de “spanningen” stijgen tussen collega’s en managers, de opvolging wordt complexer, de communicatie loopt verkeerd, … Wat dan op zijn beurt resulteert in verminderde productiviteit en gemiste deadlines.

MAAK PRESTATIE AFSPRAKEN

Als manager én als leidinggevende moet u leren vertrouwen dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Dat betekent concreet dat u meer energie moet steken in het maken van prestatieafspraken en dat u het uw medewerkers mogelijk moet maken hun prestaties daadwerkelijk te behalen. U moet minder controleren en meer sturen. Niet de input telt, maar wel de output. Loslaten maar toch geven én krijgen van vertrouwen.

WAT U MAG VERWACHTEN

Sabine Tobback laat u in deze tweedaagse training ‘Leiding geven op afstand’ zien hoe u met uw mensen kunt samenwerken, ongeacht de afstand. Leer hoe u een team maakt van medewerkers die elkaar zelden zien, hoe u praktische informatie uitwisselt en heldere afspraken maakt.

Sabine Tobback
Allemaal leuk en plezant, die flexibele werkplekken, thuiswerkers en internationale project teams … Maar hoe weet u als leidinggevende of alles nog goed gaat? Dat iedereen met de juiste dingen bezig is? Hoe vindt u de juiste balans tussen controle en vertrouwen? Hoe deelt u kennis en hoe geeft u feedback?

Sabine Tobback

Na 12 jaar in een Amerikaanse multinational (Petrochemie) gewerkt te hebben als HR professional met een internationale ervaring in B, NL, F en US, startte Sabine Tobback 2000 als Master Certified Coach haar praktijk. Vandaag coacht en traint zij medewerkers en leidinggevenden op hun ontwikkelingspunten (zoals strategie, leiderschap, samenwerken, communicatie, motivatie, conflicthantering enz.) wat resulteert in meer dan 13.000 individuele coaching uren en honderden tevreden deelnemers. Opgegroeid in een familiale KMO, leerde zij alles over zelfsturing, zelfredzaamheid, groeien en ontwikkelen. Dit zijn ook de cruciale handvaten die zij vandaag inzet als trainer/coach. 

Please contact us for more information
Date & location of this workshop
Keep me posted on the new dates
Cost
Inschrijven Inscription * For every extra participant you will get a 5% discount on the total amount, with a maximum of 20% (= 5 participants or more).
Similar workshops