Feedback geven & ontvangen - IFBD
Feedback geven & ontvangen

Feedback geven & ontvangen

  • U leert constructieve feedback te vertalen naar constructieve acties
  • U leert hoe u uw medewerkers motiveert, ontwikkelt en bijstuurt.
  • U leert goed gedrag of juiste attitudes vast te houden en te verbeteren gedrag en attitudes te veranderen.

FEEDBACK OP OUTPUT EN ATTITUDE

Een compliment geven lukt je wel, maar het heel concreet benoemen van wat je niet prettig vindt, is al een flink stuk lastiger. Maar als leidinggevende, coach of professional, moet je feedback geven op output of attitudes. En dat is niet steeds even gemakkelijk. Want de een durft het niet en de ander is ronduit bot. Toch is open communiceren onontbeerlijk voor het bereiken van (top)prestaties in organisaties.

STUUR HET GEDRAG VAN ANDEREN

Want met feedback stuur je het gedrag van anderen. Helaas wordt feedback maar al te vaak als onprettig of bedreigend ervaren of zelfs verward met kritiek. Dit terwijl feedback essentieel is in het groeiproces van jezelf en anderen. Maar hoe geef je nu constructieve feedback? Hoe ga je zelf om met feedback? Hoe geef je feedback op output? Op resultaten? Op attitudes?

GOED GEDRAG VASTHOUDEN, TE VERBETEREN GEDRAG VERANDEREN

Het doel is zeer duidelijk: goed gedrag vasthouden, te verbeteren gedrag veranderen om zo de motivatie en betrokkenheid te verhogen. Het constructief gebruiken van feedback is dan ook een cruciale vaardigheid voor elke coach, manager of leidinggevende. Immers, door middel van feedback wisselen coach en coachee, leidinggevende en medewerker, … informatie uit over elkaars gedrag en houding. Feedback voorkomt irritaties en conflicten, creëert begrip, versoepelt de samenwerking, vergroot het werkplezier en verbetert het functioneren.

VERWAR FEEDBACK NIET MET KRITIEK

Helaas voelen mensen zich vaak persoonlijk aangevallen en interpreteren de feedback als een teken van falen. Niets is echter minder waar … Feedback is de ultieme opportuniteit om te leren, te groeien en te verbeteren. De kunst bestaat erin om de constructieve feedback te vertalen naar constructieve acties. En dit is wat deze training jou leert. Feedback verbetert niet alleen de werkresultaten, maar evenzeer de werkrelaties en -sfeer. Met feedback leer je niet alleen de anderen beter kennen, maar ook jezelf. Bovendien stimuleert feedback continu het lerend vermogen. Maar hoe pak je dit aan? Hoe voer je een feedbackgesprek? Hoe vertaal je een gesprek naar concrete acties?

OP UW PRAKTIJK GEËNT: U VOERT UW FEEDBACKGESPREKKEN

Dit is allesbehalve een theoretische en conceptuele training. Aan de hand van direct bruikbare gesprekstechnieken leer je hoe je een constructief en opbouwend feedbackgesprek kunt voeren. Je leert hoe je omgaat met emoties maar evenzeer hoe je duidelijke afspraken maakt bij het afsluiten van een feedbackgesprek. Aan de hand van – deels door de trainer, deels door de deelnemers zelf – aangegeven cases oefen je feedbackgesprekken in.

Franky Van Hoecke – Trainer IFBD
Feedback is de ultieme opportuniteit om te leren, te groeien en te verbeteren. De kunst bestaat erin om de constructieve feedback te vertalen naar constructieve acties. En dit is wat ik je leer tijdens dit programma.

Franky Van Hoecke – Trainer IFBD

Franky Van Hoecke is zonder meer een expert op het gebied van leiderschap, communicatievaardigheden, onderhandelingstechnieken en teambuilding. Hij startte zijn carrière bij Volvo Cars Europe, waar hij kan terugblikken op een jarenlange ervaring als trainer en coach van zowel managementfuncties als uitvoerende medewerkers. Hij werkte daar tot voor kort als leerbegeleider. Zowel binnen de eigen organisatie, bij toeleveranciers als bij derden was hij verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling, opleiding en coaching van medewerkers op het terrein van HRM.

Hij trainde intussen 1000-den operationele managers, leidinggevenden, teamleaders, shiftleaders,… in de basisbouwstenen van operationeel leiderschap. Hij is wars van methodologieën, maar stelt steeds de mens (zowel leidinggevende, individueel teamlid als integraal team) centraal. Zijn trainingen worden vooral gewaardeerd door de nononsense aanpak en de vele herkenbare voorbeelden, oefeningen en cases. Franky is sinds 2003 vaste trainer bij het IFBD, zowel voor open trainingen als voor interne leerprojecten.

Contactez-nous pour plus d'informations
Prix
Inschrijven Inscription * Pour chaque participant en plus vous recevrez une réduction de 5% sur le montant total, avec un maximum de 20% (= 5 participants ou plus).
CHOISISSEZ VOTRE VOIE D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

En complétant ces questionnaires, vous obtiendrez une vue d’ensemble de votre rôle actuel en tant que professionnel, une première évaluation de votre carrière, ainsi que de vos ambitions et votre position sur votre trajet de carrière personnelle. Nous vous fournissons également un aperçu des programmes d’apprentissage essentiels qui vous aideront à réaliser vos ambitions personnelles.

Nous avons développé – en collaboration avec nos formateurs et coaches experts – les trajets d’épanouissement suivants:

 

 

Cliquez sur le lien et le test commence …
(6 minutes par test)

Formations similaires