Opleiding op maat

Communicatie- & presentatie-vaardigheden

Communicatie- & presentatie-vaardigheden

Waarom kiezen voor communicatie & presentatie maatwerk?

Elke leidinggevende professional staat garant voor de realisatie van de doelstellingen van het management. Met andere woorden: het is zijn/haar opdracht om strategie te vertalen naar operaties. Hiertoe is een éénduidige, gerichte én heldere communicatie een absolute noodzaak. Miscommunicatie leidt immers tot outputverlies, sociale onrust, stilstand, ontevreden werknemers, verhoogde kosten, niet in te schatten veiligheidsproblemen, ….

Het IFBD bouwde een totaalpakket communicatietrainingen uit, van presentatietrainingen over communicatie voor leidinggevenden tot gespecialiseerde trainingen rond verzuim, assertief communiceren en meeting management.  Elke training wordt vertaald naar uw bedrijfsomgeving om zo een maximaal rendement te halen uit de trainingsinvestering.

Welke communicatie & presentatie trainingen kan het IFBD voor u op maat uitwerken?

  • Motiverend Presenteren
  • Presentatie Skills voor Ervaren Sprekers
  • PowerPoint-presentaties
  • Rapporteren op 1 A4
  • Presenteren aan Top Management
  • Communiceren voor Leidinggevenden
  • Communicatie op de werkvloer

Wat vinden onze klanten ... een getuigenis …

“Als technisch georiënteerd en innovatief bedrijf krijgen we van onze mensen geregeld de opmerking dat er een vergadercultuur heerst waarin veel besproken en bediscussieerd wordt, maar waarbij weinig ruimte overblijft om al die ideeën ook werkelijk te gaan uitwerken en implementeren. Aangezien we ook nog een klein bedrijf zijn, zijn het vaak dezelfde mensen die in allerlei projecten betrokken worden.  Daarom besloten we om voor deze groep mensen o.a. een training “effectief vergaderen” te organiseren met als voornaamste doel hun tijdsindeling efficiënter te maken (moeten ze wel echt op al die vergaderingen aanwezig zijn?), alsook de vergaderingen zelf vlotter en doelgerichter te laten verlopen (zijn er duidelijke afspraken en doelstellingen? Wordt de vergadering goed geleid?).

We deden hiervoor een beroep op IFBD. Samen met de trainer werkten we een programma uit dat startte vanuit de dagelijkse ochtendvergadering in onze productie-afdeling. Het uiteindelijke resultaat was een vernieuwde aanpak van deze dagelijkse vergadering, met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden,  alsook een andere en vooral frisse kijk op het algemene verloop van onze vergaderingen.

De trainer wist goed in te spelen op de noden van onze groep medewerkers en slaagde erin de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Marijke Tavernier
HR Officer
EVAL Europe nv
IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier