Opleiding op maat

Excel trainingen

Excel trainingen

Waarom kiezen voor Excel-maatwerk?

Rekenbladen zijn ingeburgerd in onze organisaties. De toevloed aan informatie én de groeiende complexiteit ervan, gekoppeld aan de bijna oneindige mogelijkheden van Excel, vraagt vandaag om transparante, gevalideerde én bruikbare spreadsheets. Efficiëntie, juistheid en snelheid moeten standaard ingebouwd zijn in uw spreadsheets die u dagelijks gebruikt als dashboard bij het nemen van uw beslissingen.

Het IFBD gaat met haar Excel trainingen zoveel verder als versies, functietoetsen en formules … U leert hoe u voor uw functionaliteiten bruikbare modellen bouwt, valideert en als beslissingsinstrument gebruikt. Wij passen de training aan aan het niveau van de deelnemers, de specifieke toepassingsdomeinen en de functionele toepassingen. 

Welke Excel-trainingen kan het IFBD voor u op maat uitwerken?

  • Excel en Budgetteren
  • Excel en Financieel Management
  • Bouwen van Scorecards in Excel
  • Valideren van Excel Modellen
  • Excel voor Inkopers
  • Excel voor Verkoop
  • Excel voor HR
IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier