Inschrijven - IFBD
De functie van frictie bij verandering

De functie van frictie bij verandering

  • Wat is uw veranderverhaal en wat is uw rol in dit verhaal?
  • Hoe stimuleert u het urgentiegevoel bij verandertrajecten? 
  • Hoe behoudt u vertrouwen en creëert u psychologische veiligheid doorheen het ganse veranderproject?