Het managen van overhead

Het managen van overhead

GRATIS BOEK VOOR ELKE DEELNEMER

"Veel ondernemingen (of andersoortige organisaties) beschikken niet over een goed overzicht van overhead en overheadkosten. Tal van ondernemers begrijpen niet wat onder overhead wordt verstaan. Wij brengen in beeld hoe de eigen overhead zich verhoudt tot die van vergelijkbare bedrijven en sectoren."

Mark Huijben

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

HET MANAGEN VAN OVERHEAD, WAAROM ZO MOEILIJK?

De meeste organisaties hebben hun primaire processen tot in de puntjes georganiseerd en deze met complexe costing modellen in kaart gebracht. Hun overhead is echter vaak een grote en dure blinde vlek. En toch behoort gemiddeld één vierde van de ganse organisatie tot die overhead. Overhead is een fenomeen waarvan veel mensen slechts één ding weten: daar is te veel van. Het vervult echter een belangrijke functie in de ondersteuning en sturing van de organisatie. En gemiddeld werkt een kwart van de beroepsbevolking in een overheadfunctie. Hoe is het dan mogelijk dat dit organisatieonderdeel zo onbekend en onbemind is?

OVERHEAD BIJ VELE ORGANISATIES: BOULIMIE VERSUS ANOREXIA

Weinig organisaties hebben weet hoe hoog die overhead nu echt is en hoe deze zich verhoudt tot collega’s of concurrenten. En dit leidt tot verkeerde strategische én operationele keuzes: organisaties die nillens willens hun overhead uitbreiden terwijl deze nul waarde creëert of organisaties die drastisch snoeien in die overhead en hiermee hun primaire processen in gevaar brengen. Er is immers een bovengrens, waarboven de overhead geen waarde meer toevoegt. Er is echter ook een ondergrens, waaronder de organisatie functioneert als een motor zonder olie.Overhead vervult een cruciale functie in de ondersteuning en sturing van de organisatie.

OVERHEAD: DE ILLUSTERE ONBEKENDE ÉN ONBEMINDE

Vele managers blijven griezelen bij het woord ‘overhead’. En toch werkt een kwart van onze actieve beroepsbevolking in een of andere overheadfunctie. Hoe is het mogelijk dat dit deel van een organisatie zo onbemind en onbekend blijft?  Hoe kan het dat weinig managers een duidelijk beeld hebben van de kost én de waarde van hun overhead? 

OVERHEAD: DAAR IS ER STEEDS TEVEEL VAN

Maar wat is overhead nu precies? Voor velen is overhead het ‘vet’ van de organisatie: overhead kost alleen maar en creëert geen (financiële) waarde. Dit in tegenstelling tot productie, sales of logistiek. Maar dit is in geen geval juist: overhead heeft net als doel het primaire proces te sturen en te ondersteunen. Vaak staan ze niet ten dienste van de externe klant, wel ten dienste van de interne klant of de eigen organisatie. 

INRICHTEN EN AANSTUREN VAN OVERHEADFUNCTIES

Maar de overhead is binnen vele organisaties te complex ingericht. Dit heeft negatieve gevolgen voor omvang, effectiviteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering. Tijdens deze dag leert van onze trainer hoe u uw overheadfuncties vorm geeft. U krijgt handvatten aangereikt voor het beter inrichten en aansturen van deze overheadfuncties.

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier