Rendement van leertrajecten

Rendement van leertrajecten

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

In een bedrijf gaat men van elke investering het rendement na. Ook bij opleidingsverantwoordelijken en -aanbieders groeit de behoefte om de effectiviteit en het rendement van leeractiviteiten te kunnen bepalen en optimaliseren. Zeker de laatste jaren wordt er steeds kritischer gekeken naar de impact van opleidingsacties: Hebben al die opleidingen effect? Dragen ze bij tot de organisatieresultaten? Leveren al die opleidingen financieel iets op? Ook in het kader van ISO 9000 wordt er nu gevraagd een effectmeting van opleidingsacties uit te voeren. Er zijn dus voldoende redenen om te werken rond het bepalen van de effectiviteit en de efficiëntie van opleidingen en van leerprocessen in het algemeen.

DOELGERICHT PROGRAMMA

De effecten van een leerproces meten is onder meer:

  • nagaan of het vooraf gewenste effect van een opleiding bereikt is;
  • verifiëren of het geleerde in een opleiding achteraf wordt toegepast in de werksituatie;
  • meten in welke mate gedragsverandering optreedt naar aanleiding van een opleiding.

Het gaat hier dus om de evaluatie op werkgedragniveau, na de opleidingsactie.

Men kan echter ook nog een stap verder gaan dan de werkplek en de impact op de resultaten van het bedrijf bepalen: meten van de veranderingen in businessresultaten ten gevolge van de opleidingsactie. Dit is evaluatie op organisatieniveau, een tijd na de opleidingsactie. Zolang er geen geld opgeplakt wordt spreken we van impactmeting.

Zodra de effecten worden omgezet in financiële baten spreken we van ROI-meting (Return On Investment). Hierbij beschouwen we de opleidingen van medewerkers als een economische investering en bepalen we hoeveel deze investering opbrengt in de nabije toekomst.

Deze praktische cursus biedt op de eerste plaats een antwoord op heel concrete praktijkvragen van VTO-verantwoordelijken:

  • Wat kunnen we wel/niet meten en becijferen?
  • Hoe pakken we dat het best aan?

Na afloop van deze cursus kan de deelnemer:

  • evaluatieniveaus herkennen;
  • leereffecten meten op de werkvloer;
  • impact op de businessresultaten nagaan;
  • over ROI meepraten en keuzes maken;
  • een stappenplan voor ROI-meting opzetten.

Een eerdere deelnemer evalueerde als volgt:

"​Goede presentatie, goed gebracht en veel voorbeelden. Veel ervaring in de groep."
Monique Stevens - Persooneelsverantwoordelijke - André Celis

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier