Strategisch Account Management

Strategisch Account Management

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

De relatie klant-leverancier zit midden in een veranderingsproces. Als Commercieel of Account Manager bent u dan ook verplicht deze relatie te herdenken in functie van de objectieven van uw organisatie én in functie van de doelstellingen van uw klant. Dagelijks moet u schipperen tussen specifieke wensen van uw klant en de mogelijkheden van uw bedrijf. Belangrijke klanten stellen andere eisen aan uw product-service-informatie oplossing. Te veel of te vaak toegeven brengt echter de rendabiliteit van uw klant in gevaar, te weinig of niet toegeven brengt uw klant in gevaar.   

Strategisch Account Management is hierbij een absoluut hulpmiddel. Maar ‘Account Manager’ is meer dan een trendy visitekaartje: het vraagt een totaal andere aanpak waarbij de klant centraal staat. Uw kennis en skills gaan verder dan alleen product- & marktkennis. Onderhandelen op topniveau – met kennis van zaken en inzichten in beslissingsstructuren - is dan ook een kritische succesfactor voor uw job. U heeft er alle belang bij uw ‘Accounts’ die aandacht te geven die ze verdienen.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Deze training leert u hoe u als account manager de drie cruciale rollen die u speelt, optimaal kunt invullen. U bent immers Strateeg en Business planner, maar eveneens verkoper en Relatiemanager en evenzeer projectcoördinator op het snijvlak van klant – leverancier. 

Maar relatiemarketing blijft rol één van de cruciale bouwstenen binnen het Account Management. Het nastreven van een langetermijnrelatie met uw klanten is immers uw doelstelling als Account Manager. Maar hoe pakt u dit aan? Hoe groeit u naar een “gecustomiseerde” relatie met uw klanten? Waarin verschilt een accountaanpak van een traditionele manier van ‘verkopen’? Hoe vertaalt u de verschillende klantensegmenten op bedrijfsniveau? Hoe vertaalt u deze drie rollen in uw dagelijkse opdracht en communicatie naar de klant? Deze cursus leert u hoe.

Als Account Manager heeft u een dubbele functie. Niet alleen vertegenwoordigt u uw firma bij de klant, maar bovendien vertegenwoordigt u de klant binnen uw firma. Deze interactie vormt de standaard verkoperrelatie om tot een lange-termijn win-winrelatie te komen die geschoeid is op wederzijds vertrouwen. Identificatie van alle spelers én de diverse rollen én verantwoordelijkheden is hier de sleutel tot het succes. 

Het definiëren van de objectieven en deze vertalen naar een concrete planning is de meest complexe opdracht van uw job als Account Manager. Lange termijn, korte termijn, kwalitatief, kwantitatief, … Het vertalen van inspanningen naar concrete resultaten staat hier centraal. Aan de hand van concrete oefeningen leert u hoe u dit aanpakt.

LEERMETHODIEK

Deze training is samengesteld met als doel large accounts op een pro-actieve manier te bewerken aan de hand van een stevig en gefundeerd key account plan. In het key account plan dat wordt opgesteld, worden alle vereiste gegevens op een gestructureerde manier besproken, aan de realiteit getoetst en concreet toegepast. In het key account plan worden korte- en lange-termijnstrategieën uitgewerkt.

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier