Excellente service contracten

Excellente service contracten

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

CONTINUÏTEIT, KWALITEIT EN KOST

Ieder bedrijf doet beroep op service providers om cruciale bedrijfsprocessen tot een succes te brengen. Onderhoud, logistiek & distributie, facility management, HR, ICT, financiën, … zijn slechts enkele van de meest voorhanden liggende afdelingen die frequent op derden beroep doen. Soms worden volledige processen, afdelingen of business units uitbesteed aan derden, soms alleen die deelprocessen waarvan de onderneming zelf niet de expertise, ervaring of schaalgrootte heeft. Hoe dan ook, in alle gevallen moeten de betrokken partijen – provider én buyer – de continuïteit, de kwaliteit en de kost van het proces blijven garanderen. 

WAT ALS … ? -  DE BOUWSTENEN VAN EEN GOED SERVICE CONTRACT

De meest gestelde vraag bij service management of uitbestedingstrajecten, is de ‘Wat als …?’-vraag. Wat als afspraken niet nagekomen worden? Wat als overeengekomen service levels niet gerespecteerd worden? Wat als de prijsafspraken niet nagekomen worden? Wat als het personeel mee overstapt? Wat als een calamiteit plaatsvindt? Wat als het contract éénzijdig of door beide partijen wordt opgezegd? Wat als …? Het antwoord op deze en vele andere moelijke vragen moet u binnen een excellent service contract kunnen anticiperen. 

HET SERVICE CONTRACT TUSSEN TWEE PARTNERS

Daarom brengt het IFBD dit unieke programma, waarbinnen de contractuele uitdagingen van een service agreement worden toegelicht. Gezien ieder service contract een contract moet zijn tussen evenwaardige partners, is de cursus dan ook zo opgebouwd dat zowel de service provider als de service buyer baat heeft bij het bijwonen van deze cursus.

Een eerdere deelnemer evalueerde als volgt: 

"Veel praktijkvoorbeelden, goed gebracht, nodige dosis humor."
Peter De Rudder - Project Manager - Amplexor

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier