HR-leadership

HR-leadership

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

LEIDERSCHAP: DE MOTOR VAN UW ORGANISATIE

Leiderschap is een must. Het is dé succesfactor van goede organisaties en de motor van duurzaam succes. De rol die HR hierbij speelt is cruciaal. Niet alleen is HR als business partner verantwoordelijk voor het vormgeven én realiseren van de leiderschapscultuur zowel bij lijn-als topmanagement, maar bovendien recruteert en vormt HR de (nieuwe) leidinggevenden. 

BENT U EEN MOEDIG HR-LEADER?

Als HR-manager of HR-directeur bent u zowel de strategische partner, de verandermanager, de administratieve deskundige als de werknemerkampioen. Althans, dit zijn de vier rollen voor de HR-professional zoals de Amerikaanse professor Dave Ulrich ze omschrijft in zijn standaardwerk ‘Human Resource Champions’. Maar bovenal bent u een leider: u leidt het HR-beleid van uw organisatie maar u leidt evenzeer uw eigen HR-afdeling, vol experten. Gelijk hebben is mooi, maar HR wordt afgerekend op het gelijk krijgen. En dit vraagt om moed en leiderschap. En bent u een goed leider? Heeft u moed?

DE NIEUWE SKILLS VOOR DE HR-LEADER

Gezien het toenemende strategische belang van uw rol als HR-professional, heeft u als leider én manager nood aan nieuwe skills. Als HR-leader wordt u immers uitgedaagd om:

  • de weg te begrijpen die de organisatie moet nemen;
  • het senior management  te beïnvloeden en te overtuigen van de cruciale rol die HR speelt in het afleggen van deze weg;
  • de business strategie en het planning proces te steunen door effectieve talent strategieën;
  • zelf het voorbeeld te tonen van de moedige leider.

Zonder persoonlijk leiderschap zult u als HR-professional hier niet in slagen. Tijdens deze unieke workshop verkent u in vier unieke dagdelen het HR-leiderschap. Hierna bent u als HR-leider veel beter in staat uw persoonlijke rol als leider te begrijpen, op te nemen en daadwerkelijk te verbeteren.

GEEFT U STEEDS HET GOEDE VOORBEELD?

Maar hoe zit het met uw persoonlijk leiderschap als HR-professional? Bent u als HR-manager of HR-directeur zelf wel die goede leider? Getuigt uw manier van opereren, communiceren en beslissen steeds van goed leiderschap? Bent u geïnspireerd? En hoe comfortabel voelt u zich tegenover de directie? Of tegenover het managementteam? Of tegenover de sociale partners? Geeft u steeds het goede voorbeeld als HR-professional, ook binnen uw eigen HR-afdeling? 

VERWACHT NIET ALLEEN LEIDERSCHAP, TOON LEIDERSCHAP!

De HR-manager, die zich – terecht – druk maakt over de leiderschapsontwikkeling van anderen, moet zelf leiderschap durven tonen. En dat gebeurt niet altijd. Enerzijds omdat het aanbod naar leiderschaptrainingen vooral gericht is naar operationeel en lijnmanagement, maar zelden naar hen die de begin- én eindverantwoordelijkheid dragen voor het ondernemingsleiderschap. Anderzijds omdat HR nog niet overal even ernstig genomen wordt en vaak te laat en te weinig mee kan vechten. En dit moet én kunt u veranderen. Deze training is een eerste cruciale stap.  

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier