IAS/IFRS in de praktijk

IAS/IFRS in de praktijk

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Alle beursgenoteerde en daarmee gelijkgestelde ondernemingen in de EU moeten hun jaarrekening opstellen op basis van de IFRS-normen. Maar meer en meer niet-beursgenoteerde bedrijven zetten de stap naar IFRS, al dan niet onder druk van zakenpartners of banken. Deze workshop neemt u mee doorheen de basisverschillen tussen de Belgische GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) en IFRS (International Financial Reporting Standards).  

HOE VERLOOPT DEZE WORKSHOP

De basis voor deze training is de analyse van een jaarrekening van een Belgische onderneming. Uit deze jaarrekening wordt de invloed van de IFRS op de balans en de winst- en verliesrekening uitvoerig behandeld. De invloed van de IFRS op de overige onderdelen van de jaarrekening wordt aangeduid. Uit de analyse wordt het verschil tussen de opstelling van de jaarrekening volgens de Belgische Gaap en de opstelling van de jaarrekening volgens de IFRS duidelijk. Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de impact van IFRS voor de Belgische KMO of niet-beursgenoteerde onderneming. 

SCHAT DE IMPACT VAN IFRS OP UW BEDRIJF IN DOOR MIDDEL VAN EEN QUICK SCAN

Na afloop van de workshop heeft u voldoende inzicht om door middel van de modellen en een ‘quick scan’ de gevolgen van de IFRS op de eigen jaarrekening in te schatten. Op deze wijze kunt u het geleerde direct toepassen binnen uw onderneming.

IFRS EN DE KMO

U krijgt bovendien een beeld geschetst over de komende ontwikkelingen binnen de IFRS en de te verwachten invloed van het IFRS voor de KMO en de niet-beursgenoteerde onderneming. Ook hier krijgt u diverse tips. 

U leert gedurende deze training: 

  • Wat betekent IFRS voor u als Financieel Manager? 
  • Hoe kunt u vandaag IFRS in het voordeel van uw onderneming toepassen? 
  • Hoe implementeert u IFRS tegen minimale kosten? 
  • Welke (Excel)-modellen kunt u hierbij gebruiken? 
  • Wat is de impact ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven en KMO’s?

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier