RSZ knelpunten - tussen fout en fraude

RSZ knelpunten - tussen fout en fraude

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

OOK DE RSZ ERKENT DE CRISIS

Vandaag ziet u zich geconfronteerd met een zeer hoge loonkost. De sociale bijdragen maken dan ook een substantieel deel uit van deze loonmassa. De RSZ is zich hiervan bewust en heeft hieromtrent – om onze ondernemingen te beschermen – diverse steunmaatregelen en crisisprocedures uitgewerkt. En dit zowel naar netto factuur als naar het eventuele kwijtschelden van sancties.
Deze training wapent u op twee fronten: enerzijds leert zij u hoe u de loonkost beheersbaar houdt en anderzijds hoe u – bij eventuele conflicten met de RSZ – tot constructieve oplossingen groeit.

KNELPUNTEN MET DE RSZ?

De boetes die de RSZ en Sociale Zekerheid opleggen zijn hoog. En toch houden slechts een zeer klein aantal Belgische ondernemingen zich strikt aan de regels en wetten, uitgeschreven door deze controlerende én sanctionerende instanties. In de meeste gevallen uit onwetendheid, in sommige gevallen bewust. De doelstelling van deze dag is echter de grenzen uit te tekenen, die door de RSZ en sociale inspectie aanvaard worden bij een controle binnen uw bedrijf. Zo zal u hoge boetes en onnodige verdere controles vermijden. Bovendien krijgt u tientallen tips en uitermate bruikbare praktische raadgevingen die u van pas zullen komen bij een eventuele controle.

WAT MAG EN WAT MAG NIET?

De administratie van de RSZ werkt als een Zwitserse klok en weinig ontsnapt aan hun niets ontziend oog. Gesteund door de sociale inspectie, worden heel vaak doorgedreven controles gevoerd in onze bedrijven. In de eerste plaats is de bedoeling van deze dag om recht uit de praktijk aan te geven waar de vele valkuilen zich bevinden en hoe u moet reageren bij controles door RSZ en Sociale Inspectie. Uiteraard zullen onze docenten hierbij ook de pure juridische omkadering moeten tekenen. Maar zoals bij al onze juridische seminars, wordt ook deze dag geen dorre opsomming van rechtsregels, maar leert u op een praktische manier hoe u te werk moet gaan bij eventuele controles en voorbereiding ervan.

WAT MAG U VERWACHTEN?

Schijnzelfstandigheid, loon, representatievergoe-dingen, ontslagpremies, bediende versus arbeider, maaltijdcheques, herkwalificatie van medewerkers, vakantiegeld, kostenvergoedingen, maaltijden, detachering van expats, morele schadevergoedingen, … “ Stuk voor stuk zijn dit concrete knelpunten waar u als HR-verantwoordelijke mee geconfronteerd wordt. Gedurende deze unieke studiedag bezorgen onze docenten u duidelijke, pragmatische en direct toepasbare oplossingen voor deze én andere problemen.

ONDER DE DESKUNDIGE LEIDING VAN EXPERTEN

Mr. Filip Tilleman en Mr. Herman Van Hoogenbemt zijn experten in arbeidsrecht. Niet alleen duiden zij vanuit hun unieke ervaring de pijnpunten aan bij eventuele controles. Bovendien kennen zij – beter dan wie ook – hoe u zich als onderneming hiertegen kunt wapenen. Beide sprekers maken er tijdens hun hooggewaardeerde trainingssessies, steeds een erepunt van, uitermate interactief te blijven met de aanwezige deelnemers, zodat u niet alleen uw eigen problemen aan bod kan laten komen, maar ook kan leren uit de al dan niet goede ervaringen van uw collega-deelnemers.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier