Mastering US GAAP

Mastering US GAAP

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Werkt u bij een Amerikaanse onderneming in België en moet u de rapportage naar de US verzorgen, dan is kennis van Amerikaanse FASB standaarden onontbeerlijk.

Waar de meeste aanbieders van trainingen zich focussen op de verschillen tussen Local/Belgian GAAP en US GAAP, gaan we in deze training in op US GAAP zonder de vergelijking te maken met Belgian GAAP. U krijgt als deelnemer inzicht in alle aspecten van de Amerikaanse rapportage waarbij zowel de FASB-regels als de SEC-Forms en regels uit de doeken worden gedaan met betrekking tot het te rapporteren boekjaar.

Met deze kennis kunt u rapportage verzorgen van Amerikaanse ondernemingen met een zetel buiten de Verenigde Staten, u bent dan ook voorbereid om in de Verenigde Staten aan de slag te gaan met deze materie.

Alhoewel kennis van de Engelse taal voor deze training onontbeerlijk is, wordt de training in het Nederlands gegeven waarbij het vakjargon uiteraard in het Engels is.

ZELFSTUDIE, HOORCOLLEGE, WERKCOLLEGE, TOETS

Voorafgaand aan elke trainingsdag van deze leergang dient de cursist kennis te nemen van de te behandelen vakliteratuur. Tijdens de training wordt de kennis van de zelfstudie nader uitgelegd en wordt er met de materie gewerkt in de vorm van casussen en jaarrapporten. De training is thematisch opgebouwd. Elke dag wordt afgerond met 20 meerkeuze vragen.

Kostprijs

€ 1.895 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier