Lobbyen

Lobbyen

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

PUBLIC AFFAIRS – EEN MUST VOOR ELKE ORGANISATIE

“Lobbyen gebeurt in duistere, doorrookte kamertjes, ver weg van controlerende ogen en oren. Kamertjes waar steekpenningen, dure cadeautjes en zelfs omkoping vaste waarden zijn.” 

Deze misvatting leeft jammer genoeg nog steeds bij het grote publiek, maar niets is minder waar. Hoewel lobbyen al eeuwenlang bestaat, loopt de publieke perceptie ervan nog steeds behoorlijk mank. Maar ook bedrijven en overheden kampen met vooroordelen en praten daardoor al te vaak over en langs elkaar heen. Deze workshop ‘Lobbyen’  analyseert, duidt en leert u hoe bedrijven effectief en efficiënt kunnen interageren met hun beleidsmakers. 

PRIVATE SECTOR VERSUS OVERHEID 

De private sector en de openbare sector zijn nog te vaak vreemden voor elkaar. Ze verdedigen vaak dezelfde – maar anders verpakte – belangen. Maar wat onze beleidsmakers (regionaal, nationaal of Europees) vandaag beslissen, is bepalend zijn voor de toekomst van individuele bedrijven of soms zelfs voor ganse industrieën of sectoren. Communicatie is een must. En als u dit nu lobbyen, public affairs, informeren of overleggen noemt … cruciaal is dat u communiceert met uw stakeholder.  

LEER NIET VAN GROTE VERHALEN MAAR VAN EEN HERKENBARE CASUS

Een succesvolle public affairs strategie komt neer op het samenspel van drie elementen: inzicht, invloed en impact. Aan de hand van een uitgebreide case en concrete, heldere voorbeelden focust de auteur op elk van deze drie aspecten. U leert de fundamentele moeilijkheden herkennen waarmee elke public affairs campagne te maken krijgt. Zo komt de lobbypraktijk van begin tot einde en in alle openheid op tafel. Want lobby-werk gebeurt niet in een schemerzone, maar bij daglicht op kantoor. U leert strategie, tactiek en techniek toepassen in communicatie.  U leert alles over situatie analyse, kernboodschappen, stakeholdermapping, Q&A’s, outreach…  

WAT MAAKT DIT PROGRAMMA ZO UNIEK?

Vanuit zijn jarenlange en internationale ervaring in de politiek, de publieke sector en de bedrijfswereld maakt trainer/lobbyist Karel Joos duidelijk wat de taak van een goede corporate public affairs professional precies inhoudt. Daarbij gaat hij zowel in op belangrijke concepten en technieken als op actuele onderwerpen zoals de rol van de sociale media of ethiek en transparantie. 

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier