STRATEX - strategy execution

STRATEX - strategy execution

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

VUCA: VOLATILITEIT – ONZEKERHEID – COMPLEXITEIT - AMBIGUITEIT

De meeste organisaties kennen een fundamentele breuk tussen de formulering van hun strategie en de uitvoering ervan. De ambitieuze plannen opgesteld door dure consultants vindt u dan ook vaker terug in de koelkast dan op de werkvloer. En toch is een excellente strategie executie zonder meer het belangrijkste competitieve voordeel dat u perfect kunt aansturen. Of uw organisatie in een opwaartse of net in een neerwaartse spiraal zit, strategie executie is een must. Want  de kracht van een strategie is niet de analyse op papier maar de uitvoering ervan. Dit is wat bedrijven maakt of breekt, zeker nu marktposities doorlopend veranderen, ganse sectoren kraken en VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) troef is. 

VAN BOARDROOM NAAR WERKVLOER

De meeste strategische plannen bestaan uit deze vier bouwstenen: vernieuwing van het verdienmodel, flexibilisering van de kostenstructuur, product- en procesinnovatie en onderscheidend gedrag van medewerkers. En in de boardroom worden deze strategische bouwstenen meestal vaag en onduidelijk beschreven. Het is echter uw taak om deze nieuwe uitdagingen te vertalen naar concrete, meetbare en opvolgbare actiepunten. Met andere woorden: om deze strategische keuzes ook effectief uit te voeren. 

DRAAGKRACHT EN BUY IN: BASIS VAN STRATEGIE IMPLEMENTATIE

Een heldere strategie is een must. Meer zelfs, het is dé voorwaarde voor succes. Maar een strategie alleen is niet genoeg. Het is de executie of uitvoering ervan die het échte verschil maakt. Processen moeten op orde worden gebracht, mensen moeten gemobiliseerd worden, een gedetailleerde implementatieplanning moet worden opgesteld en de organisatiestructuur moet de veranderingen kunnen dragen en steunen … Maar hoe zet u plannen om in concrete acties? Hoe zorgt u voor draagkracht en de daadwerkelijke uitvoering van de strategie? Hoe creëert u duurzame buy in? Wat zijn de succes- en faalfactoren van een performante strategie executie? Dit is wat deze workshop u leert … 

VAN DE WAAN VAN DE DAG NAAR STRATEGIE IMPLEMENTATIE

Helaas laat de uitvoering van de strategie in vele organisaties te wensen over. De waan van de dag is vaak sterker dan het consequent sturen op de implementatie van de nieuwe strategie. Gefundeerd onderzoek door Harvard wijst uit dat net geen 70% van alle strategische plannen finaal misloopt op de executie ervan. Deze workshop laat u tot de 30 % successen behoren. En in deze VUCA wereld waar ook uw organisatie midden inzit, heeft u hier alle belang bij.  

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier