ONMISBARE UPDATE !!!

Werkbaar Wendbaar Werk

Werkbaar Wendbaar Werk

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

ONS ARBEIDSRECHT IS VERSLETEN … LANG LEVE HET NIEUWE ARBEIDSRECHT !!!

De arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Iedereen zal langer moeten werken. Werkgevers én werknemers wensen meer flexibiliteit wat zich vertaalt in arbeidsregelingen op maat die inspelen op de specifieke noden van individuele werknemers, zelfsturende teams, telewerk, flexibele contracten, …  Het zijn allemaal instrumenten om het werken werkbaar én wendbaar te maken. Tegelijk tonen cijfers van het RIZIV aan dat het ziekteverzuim wegens burn-out en stress sterk toeneemt. Het huidige arbeidsrecht biedt op al deze uitdagingen geen of onvoldoende antwoorden.  

Vandaar dat de regering het arbeidsrecht grondig moderniseert. De Minister van Werk heeft daartoe een WWW-plan uitgewerkt (Werkbaar en Wendbaar Werk), waarbij de wetgeving op een aantal punten grondig wordt hervormd. De advocaten van het team arbeidsrecht van Lydian geven u tijdens deze studiedag een overzicht van de op stapel staande veranderingen, en geven aan hoe u hier praktisch op kan inspelen.  Daarbij zullen de instrumenten die worden gecreëerd om  het werken ook binnen úw onderneming werkbaar en wendbaar te houden uitvoerig aan bod komen.

VERLENG DE HOUDBAARHEIDSDATUM VAN UW MEDEWERKERS

Als HR is het uw opdracht om de houdbaarheidsdatum van uw medewerkers te verlengen. In uw (gezond) HR-beleid, moet u de nieuwe initiatieven van onze overheid integreren. U heeft dan ook echt nood aan die essentiële update van regelgeving, wetgeving, initiatieven  en plannen aangaande werkbaar werk en het faciliteren van duurzame inzetbaarheid.  

UW OPDRACHT ALS HR MANAGER WORDT NOG COMPLEXER 

U kan dit programma in geen geval missen … Want de impact van het nieuwe arbeidsrecht op uw rol, opdracht en verantwoordelijkheid als HR Professional is enorm. Bovendien zal het uw operationele taak niet makkelijker maken. Verregaande flexibilisering, alternatieve werkplekken, loopbaansparen, vakantieschenken, … maken uw HR-job nog complexer dan die al was. Nog een reden om deze unieke dag niet te missen …

Het finale programma zal aangevuld worden met de allerlaatste voorstellen, initiatieven en realisaties van onze regering aangaande aanpassingen en wijzigingen in het Arbeidsrecht. Op deze manier garandeert het IFBD u een 100 % up-to-date programma.

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier