NIEUW

Klanten in financiële problemen

Klanten in financiële problemen

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

ZIJN KLANTEN VAN U FAILLIET GEGAAN IN 2017?

Aan de hand van een grondige financiële analyse van uw klanten, kunt u anticiperen op een eventuele faling. Op die manier minimaliseert u de commerciële gevolgen voor uw onderneming. Maar naast deze failliete ondernemingen, zijn er meer en meer ondernemingen die het financieel moeilijk hebben. Betalingen worden uitgesteld, leveranciers worden als bank gebruikt, alleen de strikt noodzakelijke betalingen worden doorgevoerd, … En deze bedrijven komen niet in de krant onder de rubriek
‘Falingen’. Maar hoe pakt u die aan? Hoe anticipeert u op hun eventuele problemen? Kortom, hoe herkent u hen?

HOE ANTICIPEERT U OP FALINGEN?

Als verantwoordelijk manager is het uw opdracht actie te ondernemen. Aan de hand van de financiële staten van een klant (balans, jaarverslag, p&l, …) kan u immers veel leren over de financiële gezondheid van uw klant. Niet alleen kan u zich hierdoor beschermen voor eventuele calamiteiten, maar bovendien kan u deze kennis ook gebruiken tijdens de commerciële onderhandeling. Tot slot kan deze kennis doorslaggevend zijn bij het al dan niet ondertekenen van het contract.

WAT KAN U LEREN UIT EEN QUICK SCAN VAN DE BALANS VAN UW KLANTEN?

Gedurende de eerste module neemt Johan Lyssens, onze financiële expert, u mee doorheen de balansen van uw klant. Aan de hand van een no-nonsense benadering leert u hoe u anticipeert op de financiële problemen van uw klanten. Wanneer is een klant ‘gezond’? Wat betekent rendabiliteit en solvabiliteit? Welke financiële ‘knipperlichten’ moet u inbouwen? Hoe evalueert u een balans? Kortom, na deze workshop maakt u als de beste een financiële quick scan van uw klanten.

EN WAT ALS … HET TOCH NOG VERKEERD LOOPT?

Wat als het dan toch misloopt … Wat zijn de juridische implicaties van een eventuele faling of gerechtelijk akkoord? Wat gebeurt op dat ogenblik met de lopende contracten? Hoe onderhandelt u met de curator? Wat zijn uw rechten als schuldeiser? En wat zijn de fiscale gevolgen? Kortom, los van alle operationele problemen waar u als bedrijf mee geconfronteerd wordt, is het eveneens uw opdracht de juridische en financiële gevolgen tot een strikt minimum te herleiden. In de tweede helft van de training leert Meester Yves Lenders u hoe u met de juridische implicaties omspringt.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier