GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR - General Data Protection Regulation

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

GDPR … ZOVEEL MEER DAN EEN AFKORTING

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. De GDPR vervangt het huidige Europese kader voor de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op de Richtlijn 95/46, en wordt algemeen beschouwd als één van de meest ingrijpende Europese wetgevingen ooit, mede gelet op het ingrijpende karakter van de reglementering. 

MAAR WAT IS DE IMPACT OP UW BUSINESS

De GDPR bevat niet enkel een gevoelige uitbreiding van de rechten van individuen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. De GDPR legt bovendien tal van nieuwe verplichtingen op (met bijhorende aansprakelijkheden) aan bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het sluitstuk van de GDPR vormt de sancties ingeval van niet-naleving. Teneinde ervoor te zorgen dat de GDPR geen ‘dode letter’ blijft, wordt onder meer voorzien in administratieve geldboeten tot 20 miljoen euro of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van het bedrijf. 

EN HOE WORDT U ‘GDPR-COMPLIANT’?

Elk bedrijf en elke organisatie, groot of klein, zal haar verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens tegen het licht moeten houden ten einde na te gaan in hoeverre deze activiteiten conform zijn met de GDPR en, waar nodig, tekortkomingen moeten remediëren. Tijdens deze studiedag krijgt u een overzicht van de belangrijkste elementen van de GDPR en wordt aangegeven welke de praktische impact ervan is. Daarbij zal tevens worden stilgestaan bij de toepassing in de praktijk van de GDPR. Welke maatregelen moet u als bedrijf of organisatie nemen om ‘GDPR compliant’ te worden? Hoe pakt u het concreet aan?

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier