HR KPI’s

HR KPI’s

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

BELANG VAN EEN STRATEGISCH HRM

Het aantal HR Managers dat zetelt in directiecomités, is de laatste vijf jaar niet toegenomen. Dit staat in schril contrast met de inspanning ondernomen door diezelfde HR managers om hun rol als business partner verder vorm te geven. En toch loochent niemand de waarde die een gefundeerde HR strategie creëert voor een organisatie. Zeker in tijden van economische en sociale onzekerheid.

UW ROL ALS BUSINESS PARTNER

Maar hoe geeft u uw rol als business partner vorm? KPI’s spelen binnen het uitbouwen en bevestigen van het business partnership zonder meer een cruciale rol. En hoewel vele organisaties wel HR KPI’s gebruiken (verzuim, retentie, loonbarema’s, training kost per werknemer, …) gaan weinig organisaties verder dan registreren en rapporteren van deze KPI’s.  

KPI’s EN HR-BESLUITVORMINGSPROCESSEN

Deze workshop toont aan dat HR alleen waarde kan creëren door een meer analytische aanpak van de HR-besluitvormingsprocessen. Hoe kunt u (welke) impact voorspellen van HR-initiatieven? Welke zijn HR-indicatoren waarlangs bedrijven die duurzaam groeien het échte verschil maken? Kunnen we technieken uit het operations-management toepassen op het vorm geven van staffing, het ontwikkelen van capabiliteit, het prestatie management en het ontwikkeling van een cultuur? Jan De Visch – uw experttrainer – illustreert aan de hand van vele inspirerende voorbeelden welke alternatieven HR departementen hebben ontwikkeld in duurzaam groeiende bedrijven.

GARANDEER EEN DUURZAME GROEI

Deze workshop dompelt u onder in een HR-key performance kader  zodat u uw business partner rol nog beter kunt waarmaken. De besproken indicatoren bestrijken de vier kerndomeinen uit de Human Capital benadering, nl. het vormgeving van uw personeelsbestand, performance management, capabiliteitsontwikkeling en cultuur/gezondheid. Via cases en onderzoeksmateriaal wordt dieper ingegaan op het verschil tussen voorspellende, huidige situatie en achterblijvende indicatoren (leading, current and lagging indicators). Zo geeft u duurzame groei vorm.  

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier