NIEUW

Sociaal overleg in de openbare sector

Sociaal overleg in de openbare sector

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

COMPLEXITEIT VAN HET SOCIALE OVERLEG IN DE OPENBARE SECTOR 

Het sociale overleg in de openbare sector verschilt fundamenteel van het sociale overleg in de privésector. Niet alleen is een andere wetgeving van toepassing, maar ook de voorwaarden om tot een sectoraal akkoord te komen verschillen drastisch. Maar ook de openbare sector wordt steeds vaker met sociale onrust en sociale conflicten geconfronteerd. En dit is nefast voor de dienstverlening aan de burger. Maar deze (vaak aanslepende) conflicten hebben bovendien een nefaste invloed op de motivatie, betrokkenheid en het engagement van medewerkers en management.  

SOCIALE ONRUST EN SOCIALE CONFLICTEN IN DE OPENBARE SECTOR: EEN REALITEIT

Sociaal overleg in de openbare sector is zeer complex. Niet alleen vanwege de complexe wetgeving, maar ook vanwege belangenconflicten, het precedent-risico, de vaak extreme standpunten, de angst voor compromissen of concessies en de soms hele hoge eisen van de sociale partners. De bijkomende tijdsdruk en de dreiging tot het neerleggen van de arbeid zorgen ervoor dat u dergelijke onderhandelingen op een serene en vlotte manier moet kunnen voeren. De starre, inflexibele houding van de beide partijen bemoeilijken vaak een open communicatie. In tegenstelling tot commerciële onderhandelingen, kan u zich niet permitteren dat een ‘deal’ afspringt of wordt uitgesteld. U heeft geen alternatieve ‘businesspartners’ en aanslepende conflicten of stakingen hebben dramatische gevolgen voor uw dienstverlening. 

BRENG UW ONDERHANDELINGEN TOT EEN GOED EINDE

U bent dan ook verplicht de onderhandeling tot een succesvol einde te brengen, waarbij beide gesprekspartners en respectievelijke achterban (management én medewerkers) tevreden zijn. Tot slot wil u vermijden dat na de afsluitfase, het conflict terug in vraag wordt gesteld en de onderhandeling opnieuw begint. Dit alles vraagt een zeer specifieke en duidelijke aanpak tijdens de onderhandelingsfase. 

KENNIS IS MACHT 

Sociaal Overleg loopt zelden zoals gepland. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat u zich professioneel hebt voorbereid op wat u te wachten staat en weet wat u mag en vooral niet mag doen. Onze docent heeft een jarenlange ervaring opgebouwd binnen de openbare sector en bezorgt u gedurende deze beide dagen vooral inzichten in hoe u uw onderhandelingen tot een succes brengt, het juiste klimaat schept en anticipeert op conflicten. Na deze opleiding kent u alle uitdagingen van het sociaal overleg in de publieke sector. U gaat naar huis met kennis van de basisprincipes, de wetgeving en de specifieke knelpunten waar u rekening mee moet houden.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW 

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier