Wendbaar leiderschap in de zorg

Wendbaar leiderschap in de zorg

"Leid je team vanuit een vertrouwde situatie door een chaotische woestijn naar een nieuw begin!"

Koen Deconinck

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

VERANDERING VRAAGT LEIDERSCHAP 

Zorgorganisaties veranderen: fusies, elektronische dossiers, accreditatieprogramma’s, verschillende visies op het zorgaanbod, uitbreiding van de dienstverlening, … vragen van medewerkers een verregaande flexibiliteit. En dan zijn er nog de vele nieuw samengestelde teams, vier generaties op de werkvloer, een andere positionering van de hulpverlening ten aanzien van cliënten, … Dit alles zet extra druk op de rol van de leidinggevende in onze zorgorganisaties.

VAN MANAGEMENT NAAR LEIDERSCHAP

Zeker in de zorg, zijn wendbaarheid en duurzaamheid geen lege begrippen. De manager groeit naar leider en die leider staat onder druk. Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden dringen zich op.
Wendbaar en duurzaam leiderschap betekent dan ook groeien … 

  • ... van plannen en budgetteren naar richting vaststellen en mensen op één lijn brengen.
  • ... van aansturen, controleren en problemen oplossen naar motiveren, inspireren en empoweren. 
  • ... van directief naar interactief.
  • ... van macht en hiërarchie naar invloed en impact.
  • ... van regelmaat, voorspelbaarheid en korte termijnresultaten naar het realiseren van echte, vaak ingrijpende verandering.

WENDBAARHEID EN FLEXIBILITEIT STAAN GARANT VOOR DUURZAME ZORG 

Deze workshop helpt leidinggevenden - vertrekkend vanuit de eigenheid van de zorgsector - om hun organisatie en team wendbaar te maken zodat uiteindelijk de cliënt krijgt wat nodig is. Via de metafoor van het verhaal van Mozes’ tocht door de woestijn, leert deze workshop je hoe verandering werkt en hoe jij je team , afdeling of organisatie, veranderkundig maakt.

MOZES IN WITTE JAS

Op basis van dat verhaal bekijken we de drie transitiefases die mensen psychologisch doorwerken bij organisatieveranderingen:

  • Transitiefase 1: afscheid nemen van het oude (oude identiteit).
  • Transitiefase 2: de woestijnfase (het oude is weg, het nieuwe werkt nog niet optimaal).
  • Transitiefase 3: het Beloofde Land (de nieuwe identiteit).

Het verhaal biedt je inspiratie om de dagelijkse realiteit van veranderprocessen met een gerust hart aan te pakken. Het geeft je houvast om je medewerkers, en zo de organisatie, van de oude vertrouwde situatie doorheen een chaotische overgangsfase naar het nieuwe begin te loodsen. Of vanuit Egypte, door de woestijn, naar het Beloofde Land … 

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier