NIEUW

Agile HR

Agile HR

In dit “Agile HR Manifesto” krijgt u bruikbare richtlijnen voor HR in wendbare organisaties.  Samenwerkende netwerken komen boven hiërarchische structuren te staan, transparantie boven geheimhouding, aanpassingsvermogen boven normatieve regels, inspireren en betrekken boven beheren en behouden, ambitie boven verplichtingen. Agile HR betekent ten slotte bij uitstek ook zelf experimenteren en vooral gaan beginnen. In dit programma leert u als HR-professional wat het beste werkt voor uw klant, organisatie en vooral medewerker!

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

IMPACT VAN AGILE OP DE NIEUWE ROL VAN HR

Steeds meer organisaties zetten de stap naar wendbaar werken met als doel sneller te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en op de échte behoeften van de medewerker, klant of burger. Maar wat betekent deze agile transformatie voor uw rol als HR? Is er nog wel nood voor een HR-afdeling als agile teams hun zaken zelf regelen? En wat is impact van agility op de traditionele HR instrumenten? En hoe kunt u uw eigen HR afdeling wendbaar en flexibel organiseren?

MAAR WAT BETEKENT AGILITY VOOR HR?

Klantgerichte, multidisciplinaire en zelforganiserende teams vormen de basis van een wendbare en flexibele organisatie. Rollen vervangen functies, in matrix organisaties werken lijn- en staffuncties niet langer naast elkaar maar met elkaar en uw traditionele HR-instrumenten moeten herdacht worden. Strategische personeelsplanningen worden gedecentraliseerd, de performance management cyclus wordt omgegooid en persoonlijke ontwikkelplannen worden anders ingevuld.  De impact voor uw HR-afdeling is hoe dan ook enorm.  

STEL FLEXIBILITEIT CENTRAAL    

In deze training leert u wat agile werken nu écht inhoudt voor u als HR manager.  U leert hoe een agile organisatie er nu echt uitziet en wat de cruciale principes en randvoorwaarden tot succes zijn. Maar vooral leert u de impact voor uw rol als HR manager. Want samen met de organisatie, veranderen uw taken, rollen en instrumenten structureel.

  • Vanuit hun jarenlange praktijkervaring als agile coaches, geven uw trainers antwoord op onder meer volgende vragen: 
  • Welke kansen biedt agile organiseren voor uw HR-vak?
  • Welke onmisbare rol hebben HR-professionals bij een agile transformatie?
  • Hoe kan de HR-afdeling zelf agile gaan werken?
  • Hoe kan HR de agile teams optimaal ondersteunen bij het uitvoeren van HR-taken?
  • Welke HR-instrumenten kunt u inzetten in een agile organisatie?
  • Hoe maak je slim gebruik van nieuwe tools als HR-analytics, Agile Portfolio Management, Scrum, Learning Agility Scans of apps?

OOK DIT PROGRAMMA IS AGILE …

Elke Agile HR-training heeft dezelfde basis, maar is telkens ook weer anders. Daarom vragen onze experttrainers bij de start van het programma naar uw persoonlijke leerbehoeften. Op basis hiervan finaliseren onze trainers het programma … op maat. En, zoals dat gaat bij wendbaar werken, stellen we gedurende de training het programma steeds bij zodat uw leervragen ook echt beantwoord worden.  

HR ALS AANJAGER VAN DE VERANDERING

Deze unieke workshop bezorgt u talloze inzichten, oplossingen en praktijkcases en is een must voor elke HR-professional die zijn of haar nieuwe rol als HR in de moderne organisatie wil kennen. Dankzij de vele praktische tips, uitgewerkte cases en talloze adviezen kunt u morgen meteen aan de slag.  

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier