NIEUW

Politieke intelligentie

Politieke intelligentie

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

VAN MANAGEN NAAR STIMULEREN

De verhoudingen tussen medewerkers in organisaties zijn de laatste jaren zeer sterk en zeer snel veranderd. Verantwoordelijkheden komen steeds lager in de organisatie te liggen. De rol van het management wordt steeds meer faciliterend, motiverend en stimulerend in plaats van controlerend, disciplinerend en sturend.

VRIJHEID VERSUS VERANTWOORDELIJKHEID

Dit betekent dat medewerkers steeds meer vrijheid genieten, maar anderzijds ook steeds meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Medewerkers worden niet langer door eindeloze procedures, protocollen en rigide processen gedwongen om steeds hetzelfde proces tot een goed einde te brengen. Ze worden verwacht initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en creatieve oplossingen te verzinnen. Bovendien worden organisaties steeds meer project gedreven, waarbij elk project weer een unieke en eenmalige uitdaging vormt. Politieke Intelligentie of het positief beïnvloeden van mens en organisatie, is vandaag crucialer dan ooit.  

STAKEHOLDERMANAGEMENT IN COMPLEXE ORGANISATIES

Dit maakt wel dat iedereen binnen de organisatie met steeds meer verschillende mensen te maken krijgen. Hoefde je vroeger enkel verantwoording af te leggen aan je baas, heeft vandaag iedereen te maken met zeer verschillende belanghebbenden of stakeholders. En terwijl dit stakeholdermanagement vroeger een zaak voor de baas, is dit vandaag de taak van iedereen.

Tot slot is leidinggeven steeds minder een zaak van bevelen geven en steeds meer een kwestie van inspireren en uitnodigen. Je kunt medewerkers immers niet dwingen ondernemend en innovatief te denken, je kunt hen er hoogstens toe verleiden.

WORD NOOIT HET SLACHTOFFER VAN ORGANISATIEPOLITIEK

Dit alles maakt dat het mensenspel in organisaties steeds complexer en intensiever wordt. Steeds vaker word je zelf slachtoffer van politieke spelletjes, gaat een gehaaide collega met jouw resultaten ervandoor of is bij problemen de échte dader zoek. Dit programma is voor iedereen die in dit mensenspel meer houvast, inzicht en techniek zoekt.  

LEER DE SPELREGELS VAN HET POLITIEKE SPEL 

Gedurende deze unieke dag leer je hoe én waar de échte besluitvorming plaats vindt. Maar vooral leer je de spelregels van politieke dynamiek in organisaties. Hoe je échte invloed kan uitoefenen, ook al beschik je niet over de (hiërarchische) macht.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier