NIEUW

ROI focused training design

ROI focused training design

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

PRESENTATIE VERSUS CLASS ROOM TRAINING

‘Wat is het verschil tussen een presentatie en een class room training?’ Stel deze vraag aan 10 in-house trainers en de kans is groot dat u 10 totaal uiteenlopende antwoorden krijgt.  ‘Het ene is interactiever dan het andere …’ of ‘een presentatie is meer een monoloog …’ of ‘de groepen zijn kleiner ...’ of …  Alle antwoorden zijn juist, maar raken niet aan de essentie. Een training is een business tool dat mikt op een verhoogde vaardigheid, een presentatie heeft tot doel mensen over de streep te trekken.

OPBOUW, TOOLS EN MODELLEN ESSENTIEEL VOOR EEN ROI FOCUSED TRAINING

Het is dan ook vrij logisch dat de opbouw, de tools en modellen die voor deze twee verschillende doelstellingen worden gebruikt ook niet dezelfde zijn. De realiteit toont ons echter vaak een ander verhaal: zogezegde trainingsmodules, door corporate of externen ontwikkeld, die in de vorm van een gladde PPT binnenkomen en ook zo ‘verteld’ worden, on boarding trainingen die eigenlijk slides met factuele informatie of soms zelfs opsommingen zijn, software trainingen die voor 85% uit demo’s bestaan, technische trainingen die monologen zijn van experten … Maar durft u stil te staan bij de ROI van dit soort initiatieven? Deelnemers – maar zeker ook HR managers én trainers – stellen steeds vaker de zin van deze ‘trainingen’ in vraag.     

DESIGN VAN EEN ROI FOCUSED TRAINING

Een ROI focused training moet immers een goed overdacht scenario zijn waarbij u stilstaat bij de aan te leren vaardigheid. U beslist over de best mogelijke focus enhancer en kiest uit een brede waaier aan didactische werkvormen die stuk voor stuk inspelen op de specifieke leerstijlen van mensen. Maar bovenal, u denkt proactief na over een mogelijk lange termijn consolidatie van het geleerde. Pas dan krijgt u een training waar meer dan de helft van het succes bepaald wordt door de design, de andere helft door de trainer. Dit is de scope van deze unieke workshop ‘ROI focused training design’.

WAT ZIJN DE LEERDOELSTELLINGEN VAN DIT PROGRAMMA?

Ook dit programma is resultaatgericht of ROI focused. Daarom garanderen wij dat u na deze workshop …

  • het succes van uw training structureel kunt beïnvloeden door het helder formuleren van uw leerdoelstellingen.
  • uw objectieven kunt fragmenteren teneinde uw opleiding in efficiënte modules op te delen.
  • voor elke module de meest aangewezen didactische werkvorm weet te kiezen in functie van de leerstijlen van uw deelnemers.
  • in staat bent een ROI gericht trainingsdraaiboek te maken dat door u of een andere trainer kan uitgerold worden.
  • een consolidatiestrategie kunt uitwerken waarbij de leerdoelstellingen niet alleen haalbaar zijn, maar ook behaald én gemeten worden.

Kostprijs

795 € excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier