Waardebepaling van een onderneming

Waardebepaling van een onderneming

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Het op een economisch correcte manier berekenen van de waarde van een onderneming is van cruciaal belang. Bij de voorbereiding van een overname- of fusie dossier, bij de voorbereiding van een beursgang, bij het aankopen of verkopen van eigen of vreemde aandelen, bij operationele of financiële partnerships, bij het inschatten van de waarde van de eigen onderneming, … moet u werken met economisch juiste cijfers. Hiervoor heeft u kennis nodig van zowel de traditionele als de nieuwe waarderingsmechanismes. Deze cursus bezorgt u op een pragmatische wijze – eigen aan de docent - zowel Old Economy als New Economy berekenings- en waarderingsmechanismes. De cursus wordt afgesloten met een zeer concrete oefening, waarbij u tijdens een integraal uitgewerkte én reële case study, de waarde van een theoretische onderneming berekent. Eerst volgens de regels van de Old Economy, nadien volgens de regels van de New Economy. Op deze wijze krijgt u niet alleen inzicht in de beide waarderingsmechanismes, maar bovendien in de reële economische marktwaarde van de onderneming die u wenst over te laten of over te nemen.

LEERMETHODIEK

Aan de hand van zeer concrete oefeningen en een integraal uitgewerkte case study, leert u hoe u de waarde van uw onderneming (KMO, MO of BU van een multinational) bepaalt. U krijgt inzicht in de diverse methodieken van zowel New als Old Economy ondernemingen.

Eerdere deelnemers evalueerden als volgt ...

"Zeer interessante en leerrijke dag!"
Dries Vanbiervliet - General Manager - Aexis Medical

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier