Schrijven van werkinstructies in een technische omgeving

Schrijven van werkinstructies in een technische omgeving

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Door de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige producten enerzijds en de grote doorstroming van personeel anderzijds, is het vandaag een absolute noodzaak om bedrijfsprocessen en bepaalde werkzaamheden in productie en onderhoud vast te leggen in procedures en werkvoorschriften. Binnen kwaliteitsomgevingen (ISO, EFQM, VCA, …) is het bovendien ook een noodzaak om te voldoen aan de vooropgestelde procedures.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Het borgen van de aanwezige kennis in werkvoorschriften zorgt ervoor dat het opleidingstraject van nieuwe werknemers in een technische afdeling drastisch verkort. De informatie nodig voor het uitvoeren van operationele werkzaamheden is immers direct bereikbaar. Naast het opleiden van nieuwe medewerkers spelen deze procedures en werkvoorschriften ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van huidige medewerkers, en het vasthouden van waardevolle kennis van de ervaren mensen. Bovendien verlaagt de foutenlast, verhoogt de efficiëntie en maximaliseert u de toegevoegde waarde van uw technische afdeling.

Aan de hand van concrete no-nonsense voorbeelden, oefeningen, stappenplannen en concrete cases leert u o.m.:

  • Hoe ziet een goed werkvoorschrift eruit?
  • Welke hoofdstukken moeten in een werkvoorschrift worden opgenomen?
  • Welke tools kunnen in een werkvoorschrift worden opgenomen?
  • Kan een werkvoorschrift worden verbonden met bepaalde bedrijfsdoelstellingen?
  • Wie maakt de werkinstructies en volgt deze op?
  • Hoe beheert u uw werkinstructies?
  • Wat met geautomatiseerde systemen?

LEERMETHODIEK

Deze cursus toont aan dat een werkvoorschrift geen losstaand document is, maar een wezenlijk deel uitmaakt van de gehele visie van het bedrijf met verbindingen naar veiligheid, milieu en continuïteit. Aan de hand van concrete en herkenbare werkinstructies leert u hoe u deze voor uw organisatie moet opstellen. 

Eerdere deelnemers evalueerden als volgt:

"Alles was in orde!"
Tom De Neve - Meewerkend voorman - Cretel

"Zeer goede les! Gemotiveerde leerkracht!"
Thomas Vastenavondt - Line support maintenance - Cel Data Services

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier