Doelgerichte (re-)layout van uw magazijn

Doelgerichte (re-)layout van uw magazijn

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

De mate waarin uw logistieke stromen efficiënt uitgewerkt zijn, bepaalt additionele winst of onnodig verlies. Deze flows vertalen zich in transportafstanden en transportarbeid, in opslagtechnieken en material handling. Een verantwoorde lay-out planning resulteert m.a.w. in korte loop- en/of rijafstanden en zo in efficiënt beheer.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Een verkeerde magazijn lay-out resulteert immers niet alleen in efficiëntieverlies, maar vooral in onnodige kosten. Daarom bent u als logistiek manager verplicht om uw strategie grondig uit te werken. Uw logistieke flow biedt u immers geen ruimte voor herkansing.

Maar logistieke stromen zijn altijd in beweging, zijn dynamisch en onderhevig aan de zich voortdurend veranderende logistieke ontwikkelingen en eisen van uw klanten. Daarom vereist uw logistieke concept flexibiliteit. Alleen zo kunt u het hoofd bieden aan veranderende producten, markteisen, systemen enz … Vooruitzien, mee-evolueren, zowel van het magazijn, van de werkvloer als van de handlingsystemen, juiste keuzes kunnen maken uit alternatieven, … is dan ook uw opdracht.

Lay-out en material handlingsystemen vragen om analyse. Systematische lay-out planning is dan ook een verantwoorde en lonende investering. De cursus - opgebouwd aan de hand van praktische oefeningen - maakt u wegwijs in deze complexe uitdaging. Dit zal u toelaten efficiëntie verbeteringen te realiseren zonder hoge financiële input.

Welke bouwstenen worden gedurende deze training in diepte behandeld?

  • Analyse van het proces
  • Analyse van goederenstromen
  • Systematische lay-out planning
  • Stromen vertalen in middelen en methode
  • Definiëren van orderverzamelstrategie
  • Keuze van material handling systemen
  • Optimalisatie en kritische punten

LEERMETHODIEK

Een geïntegreerde case, transparant en uit de praktijk gegrepen, vormt de rode draad door de cursus. Iedere stap wordt naar de praktijk vertaald zodat u morgen uw eigen magazijn verder kunt optimaliseren.

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier