Veiligheid “tussen de oren”

Veiligheid “tussen de oren”

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

VEILIGHEID … NIET ALLEEN ALS HET VERKEERD LOOPT

Veiligheid is voor zowat alle bedrijven een topprioriteit. Veiligheidsregels, procedures en beschermingsmiddelen zijn vandaag de dag stevig ingeburgerd. Maar op de werkvloer is veiligheid meestal pas een issue als dingen echt verkeerd lopen. De vele regels rond veiligheid worden – als alles goed gaat - vaak als vertragend, betuttelend of zelfs negatief gezien.

VEILIGHEID VEREIST MENTALITEITSVERANDERING

Veiligheid is echter veel meer dan een set van regels en procedures. Er moet vooral gefocust worden op het gedrag en de attitude van medewerkers zodat ze veiligheid ‘ademen’. ‘Veiligheid tussen de oren’ vraagt een duurzame mentaliteitsverandering.

SLORDIGHEID, ONOPLETTENDHEID EN NEGEREN VAN REGELS

Niemand heeft de intentie om bewust een ongeval te veroorzaken of zich onveilig te gedragen. Toch wordt de overgrote meerderheid van de ongevallen veroorzaakt door menselijke factoren: slordigheid, onoplettendheid tot het bewust negeren van de regels.

MAAR HET KAN ANDERS

Een deel van de veiligheidsproblemen worden veroorzaakt door gebrek aan technische kennis, vaardigheden of het niet kennen van regels en procedures. Bij de meeste veiligheidsconflicten ligt menselijk gedrag echter aan de basis. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat maar liefst 95% van ons (veiligheids-)gedrag wordt gestuurd vanuit onbewuste automatische processen. Veel van de ongevallen kunnen verklaard worden vanuit deze niet-rationele factoren. Het goede nieuws … u kunt dezelfde mechanismes gebruiken om uw veiligheidscultuur heel wat stappen verder te brengen. En dit is net wat u tijdens deze workshop leert …

UW PERSOONLIJK 5-STAPPENPLAN

U krijgt tijdens deze workshop een bruikbaar en realistisch 5-stappenplan waar u morgen mee aan de slag kunt om op uw werkvloer een veiligheidscultuur te realiseren. Dit stappenplan is gebaseerd op de vloerervaring van onze trainer en heeft intussen bij tientallen ondernemingen meetbare resultaten geboekt. 

Eerdere deelnemers evaluaeerden als volgt ...

"Zeer goede opleiding/visie."
Evelien Boclkmans – Production Coordinator – Monument Chemical

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier