Preventief onderhoud

Preventief onderhoud

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

VAN REACTIEF ONDERHOUD NAAR PREVENTIEF ONDERHOUD

Het bereiken van een maximale installatie beschikbaarheid (TME-OEE) is de finale doelstelling van iedere operationele manager. De druk hiertoe ligt echter volledig bij u en uw mensen. U bent immers als onderhoudsmanager verantwoordelijk voor het garanderen van een zo groot mogelijke beschikbaarheid van machines. De traditionele wijze van onderhoud is hiertoe echter niet langer toereikend. Machinestilstanden zijn immers inherent aan het loutere reactieve onderhoud. Daarom moet ook uw afdeling groeien naar een geïntegreerde preventieve aanpak, waarbij u op een pro-actieve wijze de stilstanden of storingen anticipeert.

MAAR HOE PAKT U DIT AAN?

Het preventieve onderhoud is echter een uitermate complexe materie, die niet alleen een grondige kennis vraagt van uw machines, maar ook van de processen eigen aan uw diensten. Bovendien moet u hierbij ook rekening houden met de capaciteit, de resources en de budgetten. Hoewel een preventieve onderhoudsaanpak op termijn duidelijk dé rendabele keuze is, vraagt het van u, uw mensen én uw management een investering. Gedurende deze training krijgt u een bruikbaar stappenplan bij het opzetten en/of het optimaliseren van uw preventief onderhoud. Aan de hand van concrete voorbeelden, concepten, tips en tools leert u hoe u de concepten van preventief onderhoud vertaalt naar een voor u werkbare concrete situatie.

EISEN GESTELD AAN UW TECHNISCHE AFDELING

Weinig onderhoudsmanagers betwijfelen de efficiëntie van preventief onderhoud. Toch slagen weinig organisaties erin de concepten ervan met succes te vertalen naar de praktijk. De keuze voor preventief onderhoud vraagt immers een engagement van alle afdelingen (productie, planning, engineering, inkoop, …), het vastleggen van duidelijke regels en afspraken, een grondige voorbereiding, een meetbare opvolging, een continuë bijsturing, … Gedurende deze training leren onze docenten u hoe u dit naar uw technische afdeling kan vertalen.

WAT MAAKT DEZE WORKSHOP UNIEK?

Binnen uw onderhoudsafdeling wordt u continu tussen twee vuren geplaatst. Aan de ene kant moet u uw opdracht uitvoeren met uitermate krappe budgetten, aan de andere kant ligt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de operaties integraal bij u en uw mensen. Het optimaal inplannen van budgetten, kosten, mensen, investeringen, … is dan ook een absolute must. Preventief onderhoud is hierbij de meest geschikte onderhoudsstrategie om deze beide uitdagingen tot een succes te brengen. Gedurende deze training leert u niet alleen de concepten van preventief onderhoud, maar vooral hoe u deze op een gestructureerde wijze mét succes invoert en opvolgt.

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier