Aankopen van grondstoffen

Aankopen van grondstoffen

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Als aankoper bent u verantwoordelijk voor het aankopen van grondstoffen. Het beheersen van deze grondstofprijzen is zonder twijfel één van uw moeilijkste uitdagingen. Prijsschommelingen veroorzaakt door (tijdelijke) schaarste of economische, politieke en sociale onrusten zorgen ervoor dat u enerzijds met opportuniteiten en anderzijds met structurele bedreigingen wordt geconfronteerd. U bent dan ook verplicht uw korte- en lange termijn inkoopvisie en strategie hierop af te stemmen en risk management te integreren binnen uw inkoopstrategie. 

Maar eenvoudig is dit niet ... ‘Can you beat the market’ is de vraag die u zich zelf continu moet stellen. Er bestaan tal van financial risk instrumenten, technieken en producten die u helpen bij het beheerbaar maken van het inkoop risico. Hedging, futures, opties, forwards, swaps, … zijn hier – in vele gevallen – strategische indekkingstechnieken om prijsschommelingen te tackelen. Hoewel zij geen oplossing bieden voor deze prijsschommelingen, zorgen zij er wel voor dat het risico beheersbaar wordt en de onzekerheid werkbaar.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Deze training bestaat uit twee modules. In het eerste luik krijgt u een operationeel plan van aanpak bij het opzetten van een strategisch aankoopplan van grondstoffen. Hoe krijgt u de juiste marktinformatie? Welke informatie heeft u nodig? En hoe gaat u hier mee om? Het inkopen van grondstoffen is per definitie een strategische activiteit. De middagsessie zoomt dan in op de verschillende financiële instrumenten en technieken om het risico beheersbaar te maken.

LEERMETHODIEK

Deze training is een must voor iedere aankoper die geconfronteerd wordt met een volatiele markt waarbij buikgevoel en vertrouwen niet langer voldoende zijn. Aan de hand van praktische oefeningen en cases, leert u hoe u het moet aanpakken.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier