Leiding geven aan lean organisaties

Leiding geven aan lean organisaties

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Organisaties die met Lean bezig zijn stellen het belang van de klant centraal en richten hier hun organisatie op in. Daarnaast is deze organisatie continu bezig met het elimineren van verspillingen. Om Lean succesvol te laten renderen, zal het management er in moeten geloven. Het management moet medewerkers die er niet in geloven of de transformatie tegenwerken aanspreken op hun gedrag en de gewenste maatregelen nemen. 
In Lean organisaties komen medewerkers met ideeën om hun werkzaamheden te verbeteren. Wanneer het merendeel van deze ideeën worden afgewezen door het management om welke reden dan ook, zal de betrokkenheid bij de organisatie (medewerkers) afnemen. Medewerkers worden gestimuleerd doordat er geluisterd wordt naar hun. Mochten ideeën onverwachts toch niet geaccepteerd kunnen worden, communiceer en onderbouw, op een correcte manier, dan waarom een idee wordt afgewezen. Dit zorgt voor begrip bij de medewerkers.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Lean organisaties denken vanuit toegevoegde waarde voor de klant, het elimineren van verspilling (zowel tijd, geld als resources en talenten). Dit alles vanuit een cultuur van continu verbeteren. Lean management is een wijze van denken, maar evenzeer een wijze van organiseren. Lean garandeert op korte termijn resultaatverbetering en zorgt op langere termijn voor duurzame verbeteringen. In deze moeilijke tijden is het een must om via lean  uw concurrentiepositie te bestendigen, zowel naar kwaliteit, kost als output in de operaties.
Maar lean management staat of valt met het management of het leiderschap. De kwaliteit van uw lean leiderschap is bepalend voor het succes van uw lean management. Maar hoe onderscheidt lean leiderschap van traditioneel leiderschap? Welke nieuwe eisen worden aan de lean leider gesteld? Wat typeert deze vorm van leiderschap? Welke gedragsverandering is noodzakelijk? Hoe brengt u als lean leider de gewenste leidinggevende kwaliteiten in de praktijk? Hoe stimuleert u als lean leider lean management doorheen de ganse organisatie?  Hoe behoudt u controle over het proces, zowel naar mensen, middelen als machines?

LEERMETHODIEK

Vertrekkende vanuit de concepten van lean management leert u de eisen gesteld aan een lean leider. Aan de hand van voorbeelden, cases en concepten leert u uw nieuwe rol als lean leider.

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier