Communiceren & informeren binnen projecten - IFBD
Communiceren & informeren binnen projecten

Communiceren & informeren binnen projecten

  • U leert hoe u de slaagkans van uw projecten structureel verhoogt door heldere communicatie en juiste informatie.
  • U leert de communicatieflow (en de hierbij horende valkuilen) binnen projecten.
  • U leert optimaal te communiceren met alle project-stakeholders.

VERLIEST U OOK VEEL TIJD ALS PROJECT MANAGER?

Als project manager verliest u tijd. Veel tijd. Onduidelijke of miscommunicatie, engagementen die niet worden nagekomen, niet op tijd of half geïnformeerd, manke projectmeetings … Binnen uw projecten worstelt u steeds vaker met informatie- en communicatieconflicten die het succes van uw projecten hypothekeren. U moet snel de juiste informatie bekomen. U moet de juiste communicatieflow voor uw project kunnen definiëren en beheren. U moet kunnen omgaan met onzekerheden en veranderende requirements. En last but not least, u moet “buy-in” bekomen van alle spelers in uw project en op een constructieve manier met hun eventuele weerstand kunnen omgaan. Alleen zo kunt u het communicatieve succes van uw projecten garanderen.

VERHOOG DE SLAAGKANSEN VAN UW PROJECTEN

Vele projecten mislukken of halen niet de gewenste resultaten door een ontoereikende communicatie. En dit ondanks de technische know how van organisatie en project medewerkers, ondanks de toereikende budgetten, ondanks support van het management …

Het slagen of falen van uw project wordt immers rechtstreeks bepaald door de gerichtheid van uw communicatie. Reeds bij het definiëren van de scope, de gebruikersspecificaties, de omvang van het project, … Over de verschillende projectfasen, de planning en opvolging, tot aan de afsluiting is het uw opdracht snel, efficiënt, gericht én juist te communiceren. Hoe u dit aanpakt, leert u gedurende deze unieke tweedaagse training.

PROJECT MANAGEMENT IS CHANGE MANAGEMENT

Als project manager, bent u een change manager. Dit betekent dat u dit veranderingsproces (uw project) ook navenant moet sturen. Onze docenten nemen u dan ook mee doorheen het integrale proces van het project. Zij leren u hoe u een project communicatieplan opstelt, hoe u hierbinnen gebruik kunt maken van duidelijke en transparante projectdocumentatie, hoe u doorheen uw projectmeetings en briefings organiseert en hoe u als manager communiceert doorheen het project.

PROJECTEN WORDEN DOOR & VOOR MENSEN GESTUURD

Communicatie is meer dan het juiste formulier invullen. Te vaak vergeten projectmanagers dat projecten aangestuurd zijn voor én door mensen. Efficiënte communicatie over een project is dan ook dé kritische succesfactor voor het managen van de verwachtingen van de klant en de betrokkenen. Deze training is een absolute must voor iedere project manager die het communicatieproces van projecten nog beter wenst aan te sturen.

KENNIS IN HET KWADRAAT …

De unieke aanpak, waarbij harde en zachte communicatie en informatietools doorheen de training verwerkt zijn, maakt deze training direct bruikbaar. Onze beide docenten vormen dan ook een unieke tandem, waarbij Jan vooral het change & communicatie proces en Willem het technische luik van project management voor zijn rekening neemt. Zo profiteert u van kennis in het kwadraat …

Jan De Keyzer - Trainer IFBD
Over de verschillende project fasen, de planning en opvolging, tot aan de afsluiting is het uw opdracht snel, efficiënt, gericht én juist te communiceren.

Jan De Keyzer - Trainer IFBD

Jan De Keyser is actief als organisatie-adviseur op het vlak van human resources, organisatie- ontwikkeling, persoonlijkeen teamefficiëntie. Onderzijn klanten rekent hij o.m. Marine Harvest, ING, Dexia, Alcatel-Lucent, Vandemoortele, Volvo, Beaulieu, Swift, Barco, … Jan werkte als HR manager EMEA voor General Electric Appliances Europe en als HRM voor General Electric Power Controls en ING. Hier deed hij een rijke ervaring op in strategisch, tactisch en operationeel projectmanagement en in alle domeinen van human resources. Hij behaalde een licentie in arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Gent in 1987. Zijn mix vanervaringen maakt hem tot een boeiend, gewaardeerd en pragmatisch lesgever.

 

 

Willem De Keyzer – IFBD Trainer
Het slagen of falen van uw project wordt één op één bepaald door de gerichtheid van uw communicatie. Reeds bij het definiëren van de scope, de gebruikersspecificaties, de omvang van het project, …

Willem De Keyzer – IFBD Trainer

Willem De Keyser heeft een carrière van meer dan 25 jaar achter de rug in technisch project management, onder meer bij Belgacom, Dolmen,Colruyt en Bombardier. Zo bouwde hij een gedegen project en programma management ervaring op. Sinds 2007 ishij actief als zelfstandig project manager en programmamanager. Hij begeleidt middelgrote en grote ondernemingen bij de concrete implementatie van projectmanagement. Willem is Certified Project Management Professional (PMP), Certified SCRUM Master (CSM) en Certified Prince2Foundation.

Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Managen met tegenwind

Leren in deze complexe en onzekere tijden is een must. Daarom maakte het IFBD een unieke selectie uit haar totaalaanbod en bundelde deze in de brochure ‘Managen met Tegenwind’. Klik op de titel en download de brochure.

Binnen de acht fundamentele bouwstenen van een future proof manager en organisatie, selecteerden wij telkens vier essentiële én robuuste programma’s. Van strategie en leiderschap, over communicatie en finance, naar project management en HR tot sales en output …

Deze programma’s bezorgen u het noodzakelijke kompas en helpen u uw zeilen én die van uw team terug aan de wind te zetten.

 

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

 

 

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Anderen bekeken ook
Maintenance & manufacturing management Schrijven van werkinstructies in een technische omgeving Schrijven van werkinstructies in een technische omgeving Lees meer lees meer Writers academy Aanspreken? Gewoon doen! Aanspreken? Gewoon doen! Lees meer lees meer Project management Project management voor project medewerkers Project management voor project medewerkers Lees meer lees meer Writers academy Slim interviewen Slim interviewen Lees meer lees meer