Effectieve tweegesprekken voor leidinggevenden - IFBD
Effectieve tweegesprekken voor leidinggevenden

Effectieve tweegesprekken voor leidinggevenden

  • Wat zijn de basisvaardigheden voor een resultaatgericht tweegesprek?
  • Wanneer kiest u voor een sturende, adviserende, correctieve of coachende gespreksstijl?
  • Hoe respecteert u uw authenticiteit en die van uw gesprekspartner in uw tweegesprek?  

ELKE DAG VOERT U TWEEGESPREKKEN MET UW MEDEWERKERS

“We gaan hierover even samenzitten”. “Laten we hiervoor samen eens rustig de tijd nemen”. “We moeten hier dringend eens over praten” …

Duizend-en-één dagelijkse situaties nodigen uit tot een tweegesprek tussen leidinggevende en medewerker. Soms neemt u hiervoor formeel de tijd – omdat het kan of moet – en plant u een functionerings- of een beoordelingsgesprek of een interview in. Maar net zo vaak verlopen de tweegesprekken informeel, bij het koffieapparaat, onder de lunch of in de wandelgang … De boodschap die u over wenst te brengen, blijft de zelfde. De boodschap die u in realiteit overbrengt, is vaak echt wel anders … 

EN MEER DAN U LIEF IS, LOOPT HET MIS …

Waarom loopt communicatie in tweegesprekken zo vaak mis? Waarom hebben we soms het gevoel dat we niet gezegd krijgen wat we écht willen zeggen? Waarom komt de boodschap niet aan? Hoe kunnen we onze eigen gespreksstijl aanpassen zodat we met een minimale tijdsinvestering maximaal resultaat bereiken? Welke vaardigheden zorgen ervoor dat gesprekken tussen leidinggevende en medewerker wél effectief en professioneel verlopen?

VOEREN VAN SUCCESVOLLE TWEEGESPREKKEN

Deze eendaagse praktijkgerichte workshop beantwoordt deze vragen en biedt je daarbij talrijke, direct bruikbare tips voor het voeren van succesvolle tweegesprekken. Met een minimum aan theorie en een maximum aan praktijkgerichte tools en technieken verwerf je een inzicht in de verschillende vormen van gespreksvoering die eigen zijn aan jouw rol als leidinggevende. Je krijgt inzicht in de basisvaardigheden die nodig zijn om goede gesprekken te voeren, en je onderzoekt jouw eigen sterktes en valkuilen met betrekking rond deze vaardigheden. 

BEHOUD UW AUTHENTICITEIT EN BLIJF WIE U BENT

Tijdens de workshop nodigt de trainer jou ook uit om met de aangereikte thema’s aan de slag te gaan en te oefenen. Hierbij ligt de klemtoon op het ontdekken en verfijnen van jouw eigen authentieke stijl van gespreksvoering. Door de aangereikte technieken te integreren in jouw natuurlijke manier van communiceren, versterk je jouw effectiviteit als leidinggevende, zet je duurzame resultaten neer, en verhoog je jouw eigen werkplezier. Een win win voor iedereen dus …

Jan de Keyser - Trainer IFBD
Veel tweegesprekken verworden tot een tweestrijd omdat de machtsverhouding de overhand neemt. Ze schieten naast hun doel en doen zo meer kwaad dan goed. Ik leer je graag hoe je een succesvol gesprek – sturend, adviserend, corrigerend of coachend – met je medewerkers voert.

Jan de Keyser - Trainer IFBD

Jan De Keyser is al vele jaren een gewaardeerd lesgever voor IFBD. Als organisatie- adviseur houdt hij ervan om complexe organisatieproblematieken te ontrafelen en te herleiden tot hun essentie. Pragmatiek en diepgang gaan hierbij hand in hand.

Jan ondersteunt teams en organisaties in verandering. Denk hierbij aan projecten rond visie en strategie-ontwikkeling, organisatiedesign, herdenken van HR-processen, … Jan vertrekt steeds vanuit datgene “wat er is”, niet vanuit datgene “wat zou moeten zijn”. Wanneer veranderprocessen aansluiten bij het bestaande DNA van de organisatie, zijn ze duurzaam en authentiek, en is hun slaagkans reëel.

Als organisatiepsycholoog houdt Jan van methodisch goed doordachte kaders. Hij laat zich inspireren door organisatiemodellen zoals bv. sociocracy, teal, zelfsturing, fluïde organisatie, … Door inzichten en modellen met elkaar te verbinden creëert Jan die unieke aanpak die voor een organisatievraagstuk het meest geschikt is.

Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
TOP 10 IFBD-trainingen

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Managen met tegenwind

Positief en veerkrachtig leiderschap is – zeker nu alles wat moeilijker gaat – uw enige manier om te slagen. Het IFBD helpt u graag bij het uitstippelen van uw (nieuwe) weg. In deze brochure “Managen met tegenwind” vindt u +/- 40 gedegen programma’s die u, uw team en uw organisatie future proof maken. Vandaag worden andere dingen van u verwacht en ook u verwacht vandaag andere dingen.

 

Anderen bekeken ook
Writers academy Verbaal meesterschap Verbaal meesterschap Lees meer lees meer Human Resources & Arbeidsrecht De rol van HR bij functionering- & evaluatiegesprekken De rol van HR bij functionering- & evaluatiegesprekken Lees meer lees meer Leiding geven aan zichzelf Learn to communicate like hostage negotiators Learn to communicate like hostage negotiators Lees meer lees meer Writers academy Storytelling – de kracht van verhalen Storytelling – de kracht van verhalen Lees meer lees meer