HR leadership - IFBD
HR leadership

HR leadership

  • U leert hoe u uw plek in het directiecomité opeist én verdient.
  • U leert hoe u HR leadership skills ontwikkelt en aanscherpt.
  • U leert hoe u de ondernemingsstrategie vertaalt naar een HR-strategie.

LEIDERSCHAP: DE MOTOR VAN UW ORGANISATIE

Leiderschap is een must. Het is dé succesfactor van goede organisaties en de motor van duurzaam succes. De rol die HR hierbij speelt is cruciaal. Niet alleen is HR als business partner verantwoordelijk voor het vormgeven én realiseren van de leiderschapscultuur zowel bij lijn- als topmanagement, maar bovendien recruteert en vormt HR de (nieuwe) leidinggevenden.

BENT U EEN MOEDIGE HR-LEADER?

Als HR-manager of HR-directeur bent u zowel de strategische partner, de verandermanager, de administratieve deskundige als de werknemerskampioen. Althans, dit zijn de vier rollen voor de HR-professional zoals de Amerikaanse professor Dave Ulrich ze omschrijft in zijn standaardwerk ‘Human Resource Champions’.  Maar bovenal bent u een leider. U leidt het HR-beleid van uw organisatie, maar u leidt evenzeer uw eigen HR-afdeling, vol experten. Gelijk hebben is mooi, maar HR wordt afgerekend op het gelijk krijgen. En dit vraagt om moed en leiderschap. En bent u een goed leider? Heeft u moed?

DE NIEUWE SKILLS VOOR DE HR-LEADER

Gezien het toenemende strategische belang van uw rol als HR-professional, heeft u als leider én manager nood aan nieuwe skills. Als HR-leader wordt u immers uitgedaagd om:
> de weg te begrijpen die de organisatie moet nemen;
> het senior management te beïnvloeden en te overtuigen van de cruciale rol die HR speelt in het afleggen van deze weg;
> de business strategie en het planningsproces te steunen door effectieve talent strategieën;
> zelf het voorbeeld te tonen van de moedige leider.
Zonder persoonlijk leiderschap zult u als HR-professional hier niet in slagen. Tijdens deze unieke workshop verkent u in vier unieke dagdelen het HR leiderschap. Hierna bent u als HR-leider veel beter in staat uw persoonlijke rol als leider te begrijpen, op te nemen en daadwerkelijk te verbeteren.

GEEFT U STEEDS HET GOEDE VOORBEELD?

Maar hoe zit het met uw persoonlijk leiderschap als HR-professional? Bent u als HR-manager of HR-directeur zelf wel die goede leider? Getuigt uw manier van opereren, communiceren en beslissen steeds van goed leiderschap? Bent u geïnspireerd? En hoe comfortabel voelt u zich tegenover de directie? Of tegenover het managementteam? Of tegenover de sociale partners? Geeft u steeds het goede voorbeeld als HR, ook binnen uw eigen HR-afdeling?

VERWACHT NIET ALLEEN LEIDERSCHAP, TOON LEIDERSCHAP!

HR, die zich – terecht – druk maakt over de leiderschapsontwikkeling van anderen, moet zelf leiderschap durven tonen. En dat gebeurt niet altijd. Enerzijds omdat het aanbod naar leiderschapstrainingen vooral gericht is naar operationeel en lijnmanagement, maar zelden naar hen die de begin- én eindverantwoordelijkheid dragen voor het ondernemingsleiderschap. Anderzijds omdat HR nog niet overal even ernstig genomen wordt en vaak te laat en te weinig mee kan vechten. En dit moet én kunt u veranderen. Deze training is een eerste cruciale stap.

Frank Manesse - Trainer IFBD
Nog te weinig HR managers en directeuren zitten mee aan de directietafel om de strategie van een organisatie écht vorm te geven. En toch wordt een strategie door mensen gerealiseerd … uw mensen. Durf die plek op te eisen maar zorg ervoor dat u die ook verdient.

Frank Manesse - Trainer IFBD

Frank Manesse blikt terug op een internationale ervaring in operaties, general management, advies, human resources maar vooral in leiderschap en organisatieontwikkeling. Zijn carrière begon bij IBM waar hij o.m. als training manager verantwoordelijk was voor nieuwe leertechnologieën. In 2000 startte Frank bij de HR Consulting afdeling van Ernst & Young. Na drie jaar, migreerde Frank van de advieskant naar een operationele HR-job bij VF Corporation, waar hij over een periode van meer dan 10 jaar diverse rollen opnam: als directeur organisatieontwikkeling EMEA voor het opzetten en uitbouwen van het desbetreffende departement; als HR directeur Europa tijdens een versnelde bedrijfsexpansie; als projectleider innovatie-ontwikkeling om het innovatievermogen van de organisatie te bewerkstelligen. Vandaag wordt Frank vooral geconsulteerd door CEO’s en sr. executives bij het uitwerken en uitdraaien van een globale (HR) strategie en bij het verhogen van hun persoonlijk ondernemerschap. Hiernaast is hij ook Career Coach bij de Vlerick Business School.

Van kernopleiding is Frank Orthopedagoog (’89), Educational Science (’92), Business Administration (’96) en Human Resources (’99) aangevuld met een Executive Masters in Consulting and Coaching for Change (Organizational Psychology) aan de INSEAD Business School (’12). Frank heeft diverse accreditaties in Change Mgt (Chip Heath / Stanford University), Appreciative Inquiry in Positive Business and Society Change (Case Western University), The Leadership Circle Profile ©, Belbin © teamroles, Investors in People © en MBTI © Step I & II.

Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

 

 

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Anderen bekeken ook
Human Resources & Arbeidsrecht Financiële Intelligentie voor de HR Manager Financiële Intelligentie voor de HR Manager Lees meer lees meer Project management Project leiderschap Project leiderschap Lees meer lees meer Human Resources & Arbeidsrecht Voeren van ontwikkelingsgerichte loopbaangesprekken Voeren van ontwikkelingsgerichte loopbaangesprekken Lees meer lees meer Leiding geven aan mensen Verbindende communicatie voor professionals & leidinggevenden Verbindende communicatie voor professionals & leidinggevenden Lees meer lees meer