Leiding geven op afstand - VIRTUAL CLASSROOM - IFBD
Leiding geven op afstand – VIRTUAL CLASSROOM

Leiding geven op afstand – VIRTUAL CLASSROOM

  • U leert individuele én teamdoelstellingen outputgericht te formuleren én op te volgen op afstand.
  • U leert feedback te geven op afstand, om te gaan met conflicten en kennis te delen bij virtuele teams.
  • U leert hoe u prestatie-afspraken en output-doelstellingen formuleert, verkoopt en opvolgt bij virtuele teams.

LEIDINGGEVEN VANUIT JE KOT

Je hele team zit thuis. Iedereen doet zijn ding, maar je hoort elkaar minder of niet. Communicatie is lastig, conflicten worden niet uitgepraat en het is niet duidelijk waar iedereen nu mee bezig is. Moet je nu loslaten en vertrouwen? Of er juist bovenop gaan zitten en extra controleren? Hoe motiveer en coach je hen op afstand? Hoe zet robuuste kaders en maak je heldere afspraken? Welke rapportage lijnen zet je uit? En wat met jouw leiderschapsstijl?  Hoe pas je die aan?  Hoe formuleer je heldere outputdoelstellingen? Maar hoe toets je die?   

E-LEIDERSCHAP ALS HET NIEUWE NORMAAL : VERTROUWEN VERSUS CONTROLEREN

Nu half België thuiswerkt door de Corona pandemie, krijgt leidinggeven een andere dimensie. En hoewel de technologie perfect toelaat je team vanop eender welke locatie aan te sturen, blijft het voor jou als leidinggevende knap lastig. Je zoekt de juiste balans tussen vertrouwen en controle, tussen loslaten en bijsturing. Want je virtuele medewerkers moeten hun doelstellingen realiseren, zowel als individu maar ook als lid van je team. Iedereen – zowel de kantoor mus als de vrije vogel – moet actief betrokken zijn én blijven bij het realiseren van de door jou gestelde doelen.  

STUREN OP AANWEZIGHEID IS NIET LANGER AAN DE ORDE. 

Goed teamwerk realiseren binnen eenzelfde fysieke locatie is reeds een uitdaging. Wanneer mensen echter niet op eenzelfde werkplek zitten, wordt teamwerk nog een stuk complexer. Niet alleen moet je anders leiding geven, maar ook de besluitvorming verloopt anders. Vertrouwen krijgt een nieuwe dimensie en je moet op een andere manier communiceren. Het opvolgen wordt moeilijker, net als het bijsturen. Doelstellingen kunnen mis begrepen worden. Demotivatie en conflicten kunnen escaleren zonder dat je er erg in hebt. Of nog erger, je weet het zelfs niet … Kortom, leiding geven aan een virtueel team vereist fundamenteel andere management vaardigheden. 

DE KNELPUNTEN BIJ FLEXIBELE ARBEID

Het ontbreken van face-to-face interactie, conflicten tussen prioriteiten, elektronische of telefonische communicatie lijnen, halve informatie, onduidelijke opdrachten, gebrekkige rapportage, … Dit alles belemmert de effectiviteit binnen leidinggeven en coachen op afstand. Sommige teamleden klagen over isolatie, e-mails verdwijnen in een zwart gat, de “spanningen” stijgen tussen collega’s en managers, de opvolging wordt complexer, de communicatie loopt verkeerd, … Wat dan op zijn beurt resulteert in verminderde productiviteit en gemiste deadlines.

MAAK PRESTATIE AFSPRAKEN

Als manager én als leidinggevende moet je durven vertrouwen dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Dat betekent concreet dat je nog meer energie moet steken in het maken van prestatieafspraken en dat je het jouw medewerkers mogelijk moet maken hun prestaties daadwerkelijk te behalen. Je moet minder controleren en meer sturen. Niet de input telt, maar wel de output. Loslaten maar toch geven én krijgen van vertrouwen.

WAT JE MAG VERWACHTEN

Sabine Tobback leert je in dit unieke online programma ‘Leidinggeven op afstand’ hoe je met je mensen kunt samenwerken, ongeacht de afstand. Je leert hoe je een team maakt van medewerkers die elkaar zelden zien, hoe je praktische informatie uitwisselt en heldere afspraken maakt.

Sabine Tobback - Trainer IFBD
Hoe weet u als leidinggevende op afstand of alles nog goed gaat? Dat iedereen met de juiste dingen bezig is? Hoe vindt u de juiste balans tussen controle en vertrouwen? Hoe deelt u kennis en hoe geeft u feedback?

Sabine Tobback - Trainer IFBD

Na 12 jaar in een Amerikaanse multinational (Petrochemie) gewerkt te hebben als HR professional met een internationale ervaring in B, NL, F en US, startte Sabine Tobback 2000 als Master Certified Coach haar praktijk. Vandaag coacht en traint zij medewerkers en leidinggevenden op hun ontwikkelingspunten (zoals strategie, leiderschap, samenwerken, communicatie, motivatie, conflicthantering enz.) wat resulteert in meer dan 13.000 individuele coaching uren en honderden tevreden deelnemers. Opgegroeid in een familiale KMO, leerde zij alles over zelfsturing, zelfredzaamheid, groeien en ontwikkelen. Dit zijn ook de cruciale handvaten die zij vandaag inzet als trainer/coach. 

Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Corona-proof leren bij het IFBD

Klik hier en vind alle maatregelen die we hebben genomen om onze trainingen op een veilige manier te laten verlopen.

Managen met tegenwind

Leren in deze complexe en onzekere tijden is een must. Daarom maakte het IFBD een unieke selectie uit haar totaalaanbod en bundelde deze in de brochure ‘Managen met Tegenwind’. Klik op de titel en download de brochure.

Binnen de acht fundamentele bouwstenen van een future proof manager en organisatie, selecteerden wij telkens vier essentiële én robuuste programma’s. Van strategie en leiderschap, over communicatie en finance, naar project management en HR tot sales en output …

Deze programma’s bezorgen u het noodzakelijke kompas en helpen u uw zeilen én die van uw team terug aan de wind te zetten.

 

 

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

 

 

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Anderen bekeken ook
Human Resources & Arbeidsrecht Van functies naar rollen Van functies naar rollen Lees meer lees meer Financieel management voor financiële professionals Telefonisch debiteurenbeheer Telefonisch debiteurenbeheer Lees meer lees meer Financieel management voor financiële professionals Telefonisch debiteurenbeheer in tijden van Corona – ONLINE WORKSHOP Telefonisch debiteurenbeheer in tijden van Corona – ONLINE WORKSHOP Lees meer lees meer Persoonlijke efficiëntie Van perfectionist naar optimalist – ONLINE WORKSHOP Van perfectionist naar optimalist – ONLINE WORKSHOP Lees meer lees meer