Q-for

Q-for

In mei 2014 hadden we voor de 5de keer een Q-FOR AUDIT.

De audit bestaat enerzijds uit een bezoek van de auditor aan onze firma waarbij wordt gekeken naar de wijze waarop we zijn georganiseerd en anderzijds een steekproef onder onze klanten waarbij wordt gepeild naar hun tevredenheid over onze organisatie.

Voor beide controles zijn we met glans geslaagd ... Het IFBD en haar activiteiten beantwoorden aan de norm Qfor ClientScan. Onze nieuwe Qfor-erkenning loopt tot juni 2018.

Cijfers zeggen meer ... het klantenonderzoek gaf volgend resultaat:

 

 

 

 

 

 

 

Uit het audit-rapport citeren we graag de allerlaatste alinea: 

"In het algemeen zijn alle klanten tevreden tot heel tevreden over het IFBD. De sterke punten die zij aanhalen zijn de praktijkgerichte inhoud van de trainingen, de dienstverlening in het algemeen, het ruime aanbod, de praktijkervaren trainers en de goede voorbereiding van de opleidingen op maat."

Deze conclusie is ondermeer gebaseerd op basis van de contacten die de auditor had met onze klanten. Deze zijn genoteerd in een citatenverslag. U kan het consulteren in onderstaande pdf:

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier