Van weerstand naar veranderbereidheid

Van weerstand naar veranderbereidheid

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

In deze workshop leert u de drijfveren identificeren die verandering ondersteunen of juist tegenwerken. Weerstand en kritiek zijn belangrijke signalen die, mits de juiste kadering, kunnen bijdragen tot het slagen van een veranderingsproject. Hoe geef ik inspraak aan alle betrokken partijen zonder de veranderingsdoelstellingen af te zwakken of suboptimale compromissen te sluiten? Deze workshop leert u om te gaan met stuwende en remmende krachten bij verandering en hoe een participatieve dynamiek op gang te brengen.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Wat zijn de leerdoelstellingen van dit programma?

  • Inzicht krijgen in eigen en andermans gevoelens, behoeften en motivatie met betrekking tot verandering en weerstand.
  • Een methode aanreiken om een participatieve dynamiek op gang te brengen.
  • Leren luisteren naar kritiek op een onbevooroordeelde manier.

LEERMETHODIEK

De cursus is opgevat als workshop waar ervaringsgericht wordt gewerkt. Door voldoende tijd te voorzien voor praktijkoefeningen wordt een eerste aanzet gegeven om oude denk- en gedragspatronen af te leren en ruimte te maken voor nieuwe patronen.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier